610x
004839
2024-04-05

Obliczanie odporności ogniowej powierzchni dla EN 1995, SIA 265, NDS i CSA O86

Istnieje możliwość wymiarowania powierzchni z uwagi na warunki pożarowe przy użyciu metody zredukowanego przekroju. Redukcja jest stosowana na grubości powierzchni. Kontrolę obliczeń można przeprowadzić dla wszystkich materiałów drewnianych, które są dopuszczone dla obliczeń.

W przypadku drewna klejonego krzyżowo, w zależności od rodzaju kleju, można zdecydować, czy poszczególne części warstwy mogą odpaść zwęglenia, ponieważ w niektórych obszarach należy spodziewać się zwiększonego zwęglenia.