Analiza modalna dla RFEM 6/RSTAB 9

Opis produktu

 • Wykres czasowy

Analiza drgań własnych

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

Projekty klientów

Ciekawe projekty klientów opracowane w programach do analizy statyczno -wytrzymałościowej firmy Dlubal Software.


Analiza częstotliwości drgań własnych i modów może być naprawdę łatwa. Nie sądzisz? Przyjrzyj się bliżej rozszerzeniu Analiza modalna. Rozszerzenie umożliwia szybką i wygodną analizę częstotliwości oraz kształtów drgań własnych dla modeli prętowych, powierzchniowych i bryłowych.

Wszystkie potrzebne do tego wartości wejściowe są przejmowane przez program RFEM/RSTAB. Wydajne solwery wartości własnych (np. Lanczosa, iteracja podprzestrzenna itp.) są już dostępne. Za ich pomocą można określić do 9999 wartości własnych.


1

Funkcje

 • Automatyczne uwzględnianie masy własnej od ciężaru konstrukcji
 • Możliwy bezpośredni import mas z przypadków obciążeń lub kombinacji
 • Opcjonalne definiowanie mas dodatkowych (masy węzłowe, liniowe lub powierzchniowe oraz masy wynikające z bezwładności) bezpośrednio w przypadkach obciążeń
 • Opcjonalne pominięcie mas (na przykład masy fundamentów)
 • Kombinacje mas w różnych przypadkach i kombinacjach obciążeń
 • Predefiniowane współczynniki kombinacji wg różnych norm (EC 8, SIA 261, ASCE 7, ...)
 • Opcjonalny import stanów początkowych (np. w celu uwzględnienia naprężenia wstępnego i imperfekcji)
 • modyfikacja konstrukcji
 • Uwzględnianie uszkodzenia w podporach lub prętach/powierzchniach/bryłach
 • Możliwość zadania kilku analiz modalnych (np. w celu analizy różnych mas lub modyfikacji sztywności)
 • Wybór typu macierzy mas (macierz diagonalna, macierz spójna, macierz jednostkowa) oraz wskazanych przez użytkownika stopni swobody (translacyjne i rotacyjne)
 • Metody określania liczby postaci drgań własnych (liczba zdefiniowana przez użytkownika, liczba określana automatycznie - w celu osiągnięcia zadanych efektywnych współczynników masy modalnej, liczba określana automatycznie - w celu osiągnięcia maksymalnej częstotliwości drgań własnych - dostępne tylko w programie RSTAB)
 • Określanie postaci drgań i mas w węzłach siatki MES
 • Wyniki w postaci wartości własnych, częstości kątowych, częstotliwości drgań własnych i okresu drgań własnych
 • Wyniki w postaci mas modalnych, efektywnych mas modalnych, współczynników masy modalnej i współczynników udziału masy
 • Tabelaryczne i graficzne przedstawienie mas w punktach siatki MES
 • Wizualizacja i animacja postaci drgań własnych
 • Różne opcje skalowania postaci drgań własnych
 • Dokumentacja wyników numerycznych i graficznych w raporcie
2

Wprowadzanie danych

W ustawieniach analizy modalnej należy wprowadzić wszystkie dane, które są niezbędne do określenia częstotliwości drgań własnych. Są to na przykład kształty mas i solwery wartości własnych.

Rozszerzenie Analiza modalna określa najniższe wartości częstości drgań własnych konstrukcji. Liczbę wartości własnych można dostosować lub określić automatycznie. Należy zatem osiągnąć efektywne współczynniki masy modalnej lub maksymalne częstotliwości drgań własnych. Masy są importowane bezpośrednio z przypadków obciążeń i kombinacji obciążeń. W takim przypadku istnieje możliwość uwzględnienia masy całkowitej, składowych obciążenia w globalnym kierunku Z lub tylko składowej obciążenia w kierunku siły ciężkości.

Dodatkowe masy w węzłach, liniach, prętach lub powierzchniach można zdefiniować ręcznie. Ponadto można wpływać na macierz sztywności poprzez import sił osiowych lub modyfikacji sztywności z przypadku obciążenia lub kombinacji obciążeń.
3

Obliczenia

W programie RFEM dostępne są trzy wydajne solwery wartości własnych:

 • pierwiastek wielomianu charakterystycznego
 • Metoda Lanchosa
 • iteracja podprzestrzeni

Z kolei program RSTAB oferuje dwa solwery wartości własnych:

 • iteracja podprzestrzeni
 • Metoda Powera z przesuniętą odwrotnością

Wybór solwera wartości własnych zależy przede wszystkim od rozmiaru modelu.

4

Wyniki

Zaraz po zakończeniu obliczeń wyświetlane są wartości własne, częstotliwości drgań własnych i okresy. Okna z tymi wynikami zintegrowane są z programem głównym RFEM/RSTAB. W tabelach można znaleźć wszystkie kształty drgań konstrukcji, a także można je wyświetlić graficznie i animować.

Wszystkie tabele wyników i grafiki stanowią część raportu programu RFEM/RSTAB. Zapewnia to przejrzystą dokumentację obliczeń. Tabele można również eksportować do programu MS Excel.

Zalety

Analiza modalna

 • Automatyczna kombinacja obciążników zgodnie z ustawioną normą (EC 8, SIA 261, ASCE 7, ...)
 • Opcjonalne pominięcie mas (np. masy fundamentów)
 • Opcjonalny import stanów początkowych (np. w celu uwzględnienia sprężania i imperfekcji)
 • Możliwość zadania kilku analiz modalnych (np. w celu analizy różnych mas lub modyfikacji sztywności)
 • Dane wyjściowe wartości własnych, częstotliwości kątowych, częstotliwości drgań własnych i okresu, mas modalnych i efektywnych współczynników masy modalnej
 • Tabelaryczne i graficzne przedstawienie mas w punktach siatki MES

Podręcznik analizy dynamicznej dla RFEM 6/RSTAB 9

Instrukcje obsługi

Cena

Cena
1 350,00 EUR

Ceny dotyczą korzystania z oprogramowania we wszystkich krajach.

InfoDay<BR>Dlubal Software - strzał w 10!

Dlubal Software - strzał w 10! Kraków

Konferencje 29. maja 2024 10:00 - 16:00 CEST

Wprowadzenie do analizy przebiegu czasowego w RFEM 6 (USA)

Wprowadzenie do analizy przebiegu czasowego w RFEM 6 (USA)

Webinarium 7. grudnia 2023 14:00 - 15:00 EDT

Obliczenia sejsmiczne konstrukcji żelbetowych w RFEM 6

Obliczenia sejsmiczne konstrukcji żelbetowych w RFEM 6

Webinarium 9. listopada 2023 14:00 - 15:00 CET

Szkolenie online | Angielski

RFEM 6 | Analiza dynamiczna i obliczenia sejsmiczne zgodnie z EC 8

Szkolenie online 14. września 2023 8:30 - 12:30 CEST

Analiza spektrum odpowiedzi NBC 2020 w RFEM 6

Analiza spektrum odpowiedzi NBC 2020 w RFEM 6 (USA)

Webinarium 29. sierpnia 2023 14:00 - 15:00 EDT

RFEM 6 | Analiza dynamiczna i obliczenia sejsmiczne zgodnie z EC 8

Szkolenie online 29. czerwca 2023 8:30 - 12:30 CEST

Wprowadzenie do nowej, dodatkowej analizy pushover

Wprowadzenie do nowego rozszerzenia Analiza pushover

Webinarium 15. czerwca 2023 14:00 - 15:00 CEST

Szkolenie online | Angielski

RFEM 6 | Analiza dynamiczna i obliczenia sejsmiczne zgodnie z EC 8

Szkolenie online 30. marca 2023 9:00 - 13:00 CEST

Szkolenia online | Angielski

RFEM 6 | Analiza dynamiczna i obliczenia sejsmiczne zgodnie z EC 8

Szkolenie online 23. listopada 2022 9:00 - 13:00 CET

Obliczenia sejsmiczne zgodnie z EC 8 w RFEM 6 i RSTAB 9

Obliczenia sejsmiczne zgodnie z Eurokodem 8 w RFEM 6 i RSTAB 9

Webinarium 11. października 2022 14:00 - 15:00 CEST

RSTAB 9

Rozwiązania specjalne

Dwuczęściowe rozszerzenie Optymalizacja i koszty/Szacowanie emisji CO2 znajduje odpowiednie parametry dla sparametryzowanych modeli i bloków za pomocą sztucznej inteligencji (AI) optymalizacji rojem cząstek (PSO) w celu zapewnienia zgodności z powszechnymi kryteriami optymalizacji. Ponadto, rozszerzenie oszacowuje koszty modelu lub emisję CO2 poprzez określenie kosztów jednostkowych lub emisji według definicji materiału dla modelu konstrukcyjnego.

Cena pierwszej licencji
1 650,00 EUR
RFEM 6
Budynek z drewna klejonego krzyżowo (CLT)

Obliczenia

Rozszerzenie Powierzchnie wielowarstwowe umożliwia definiowanie wielowarstwowych konstrukcji powierzchniowych. Obliczenia można przeprowadzić z połączeniem ścinanym lub bez.

Cena pierwszej licencji
1 450,00 EUR
RSTAB 9
Pushover

Pushover Analysis for RSTAB 9

Analiza sejsmiczna i dynamiczna

Trzęsienia ziemi mogą mieć znaczący wpływ na odkształcenie budynków. Za pomocą analizy pushover można analizować odkształcenie budynków i porównywać je z oddziaływaniami sejsmicznymi. Za pomocą rozszerzenia Analiza pushover można przeanalizować oddziaływania sejsmiczne na konkretny budynek, a tym samym ocenić, czy jest on w stanie wytrzymać trzęsienie ziemi.

Cena pierwszej licencji
1 450,00 EUR
RSTAB 9

Time History Analysis for RSTAB 9

Analiza sejsmiczna i dynamiczna

The Time History Analysis add-on performs dynamic structural analysis of external excitation. You can define various excitation functions in tables or as a function of time. The time history analysis is performed using the modal analysis or the linear implicit Newmark analysis.

Cena pierwszej licencji
1 450,00 EUR