Tuhost prutu podle AISC 360-10 C2.3 (2)

Tipy & triky

Tento text byl přeložen Google překladačem

Zobrazit původní text

Od programu RFEM verze 5.06 lze tuhosti prutů ovlivňovat metodami, které jsou v souladu s americkou normou pro ocelové konstrukce ANSI/AISC 360-10. Podle této normy je třeba zohlednit redukční součinitel τb pro stanovení vnitřních sil u všech prutů, jejichž ohybová tuhost přispívá ke stabilitě modelu. Tento součinitel závisí na normálové síle v prutu: Čím větší je normálová síla, tím větší je τb .

τb lze stanovit iteračně. K tomu je třeba uvést metodu posouzení (LRFD nebo ASD). Poté RFEM spočítá součinitel podle rovnice (C2-2a) nebo (C2-2b) v několika krocích, dokud nedojde ke konvergenci.

Klíčová slova

Definovatelná tuhost prutu Zmenšující součinitel LRFD ASD ohybová tuhost Normálová tuhost

Odkazy

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD