Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

FAQ 000085 CS

1. prosince 2017

Sandy Matula Tiskový protokol RFEM RSTAB

Vytvořil jsem několik předloh tiskových protokolů. Nyní můžeme změnit názvy šablon, nikoli však název výstupního protokolu vytvořeného s nimi.

Odpověď

Spusťte výstupní protokol a v hlavní nabídce vyberte možnost Nastavení → Tisknout předlohu protokolu → Vybrat.

Chcete-li šablonu přiřadit nový název, klikněte na tlačítko [Obnovit vybranou předlohu protokolu].

Název výstupního protokolu v tiskovém protokolu lze změnit příkazem z hlavní nabídky ve výstupním protokolu Soubor → Přejmenovat.

Klíčová slova

Výstupní protokol Vzorec Přejmenovat

Literatura

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD