FAQ 000085 CS

Tiskový protokol RFEM RSTAB

Vytvořil jsem několik vzorů protokolu. Nyní chci změnit názvy vzorů, ale ne název výrazového logu, který je s nimi generován.

Odpověď

Vyvolejte tiskový protokol a otevřete tam nabídku

Nastavení> Vzor protokolu výpisu> Zvolte.

Tlačítko [Rename selected pattern log pattern] umožňuje přiřadit novému vzoru nový název.

Název logu výrazu, který byl vytvořen, můžete změnit pomocí nabídky Soubor> Přejmenovat.

Klíčová slova

nelineární, neúčinnost, prokluz, kolaps

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte nás nebo nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD