Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

FAQ 000613 CS

1. prosince 2017

Robert Vogl Výpočet RFEM RSTAB

Proč jsou kontaktní napětí pružně uložených tyčí ve výstupu RFEM v [kN / m]?

Odpověď

Kontaktní napětí daná v prutu v RFEMu jsou vždy vztažena k šířce 1 m. Kontaktní napětí proto odpovídá jednotce [kN / m].

Pokud má základ více než 1 m šířku, je třeba napětí kontaktů rozdělit na šířku podloží. Získáme tak tlak zeminy v [kN / m²] vzhledem k šířce základů.

Klíčová slova

Kontaktní napětí Šířka podloží Pruty s pružnými podložími

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD