Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

FAQ 000615 CS

1. prosince 2017

Sandy Matula Nastavení zobrazení RFEM

V grafickém znázornění liniových podporových sil vidíme, že vzdálenost mezi šipkami je velmi malá. Jak mohu změnit?

Odpověď

Rozteč mezi šipkami závisí na síti konečných prvků.

Není ovšem možné měnit vlastnosti zobrazení.

Po výpočtu se zobrazí výsledná hodnota v každém uzlu sítě konečných prvků, což znamená, že jakýkoli uzel sítě KP zahrnuje také hodnotu linkové podpory, a proto se zobrazí šipka podpory.

Intervalovou vzdálenost mezi šipkami lze změnit pomocí cílové délky konečných prvků. Změny lze provést příkazem z hlavní nabídky "Vypočítat" příkazem "Nastavení sítě konečných prvků".

Klíčová slova

Síť KP Zobrazení Lineární podporová síla Odsazení Šipka

Literatura

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD