Často kladené dotazy (FAQ)

Vyhledávání FAQ

Show Filter Hide Filter

Nepřetržitá podpora zákazníkům

Databáze znalostí

Kromě technické podpory (například prostřednictvím chatu) Vám naše webové stránky nepřetržitě nabízejí pomoc a informace, které Vám mohou usnadnit práci s programy společnosti Dlubal Software.

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

 • Odpověď

  Je pravděpodobné, že soubory *.dll a *.tlb na Vašem počítači nebyly správně aktualizovány. Postupujte prosím následovně:

  1. V Dlubal.bak přejmenujte následující složky:

       C:\Program Files (x86)\Common Files\Dlubal

       C:\Program Files\Common Files\Dlubal


  2. Znovu nainstalujte program RSTAB nebo RFEM.

  3. Přesuňte soubory z nově vytvořených složek Dlubal do příslušné složky Dlubal.bak (přepište vše).

  4. Přejmenujte složku Dlubal.bak na Dlubal.

 • Odpověď

  Chcete-li spočítat pouze některé zatěžovací stavy, kombinace zatížení nebo kombinace výsledků, stejně jako příkaz „Vybrat pro výpočet...“ (viz Obrázek 01) je možné použít metodu CalculateBatch rozhraní ICalculation. Při předávání očekává metoda pole s typem zatížení Loading. Loading přitom obsahuje číslo zatížení a typ (např. kombinace zatížení):

  Sub batch_test()
      
  '   get interface from the opened model and lock the licence/program
      Dim iModel As RFEM5.IModel3
      Set iModel = GetObject(, "RFEM5.Model")
      iModel.GetApplication.LockLicense
      

  On Error GoTo e
      
      '   get interface for calculation
      Dim iCalc As ICalculation2
      Set iCalc = iModel.GetCalculation
      
      '   create array with loading types
      Dim loadings(3) As Loading
      loadings(0).no = 1
      loadings(0).Type = LoadCaseType
      
      loadings(1).no = 4
      loadings(1).Type = LoadCaseType
      
      loadings(2).no = 4
      loadings(2).Type = LoadCombinationType
      
      '   calculate all loadings from the array at once
      iCalc.CalculateBatch loadings

  e:  If Err.Number <> 0 Then MsgBox Err.description, , Err.Source
      
      Set iModelData = Nothing
      iModel.GetApplication.UnlockLicense
      Set iModel = Nothing

  End Sub
 • Odpověď

  Imperfekce se považuje za zatížení a předává se přes rozhraní zatěžovacího stavu. Za předpokladu, že rozhraní k modelu již bylo načteno, načte se nyní rozhraní k zatížením (ILoads) a následně rozhraní k zatěžovacímu stavu 1 (ILoadCase), pokud již tento vytvořen:

          '   set loadcases
          Dim iLoads As iLoads
          Set iLoads = model.GetLoads
          
          '   get load case
          Dim iLc1 As ILoadCase
          Set iLc1 = iLoads.GetLoadCase(1, AtNo)
          
          '   define imperfection
          Dim imperf As Imperfection
          imperf.Comment = "test"
          imperf.Direction = LocalZType
          imperf.Inclination = 200
          imperf.no = 1
          imperf.ObjectList = 1
          imperf.Precamber = 300
          imperf.PrecamberActivity = ActivityAccording_EN_1993_1_1
          
          '   set imperfection
          iLc1.PrepareModification
          iLc1.SetImperfection imperf
          iLc1.FinishModification

  Údaje imperfekce (Imperfection) se potom nejdříve vyplní, zde pro prut 1, a potom předají v rámci bloku Prepare-/FinishModification rozhraní zatěžovacího stavu.

 • Odpověď

  Pokud chceme upravit již existující prvek, musíme rozhraní dostat na příslušný prvek, zde například na prut:

      Dim iModel As RSTAB8.model
      Set iModel = GetObject(, "RSTAB8.Model")
      iModel.GetApplication.LockLicense
      
      Dim iModData As IModelData
      Set iModData = iModel.GetModelData
      
      Dim iMem As RSTAB8.IMember
      Set iMem = iModData.GetMember(1, AtNo)

  Pomocí tohoto kódu dostaneme rozhraní k prutu 1, který musí již být vytvořený. Následně můžeme použít funkci rozhraní .GetData() dostat data o prutu.

  Pokud bychom chtěli data upravovat (jako zde natočení prutu), můžeme je následně předat do programu v bloku Prepare-/FinishModification pomocí funkce .SetData():


      Dim mem As RSTAB8.Member
      mem = iMem.GetData
      
      mem.Rotation.Angle = 0.5
      mem.Rotation.Type = RSTAB8.Angle
     
      iModData.PrepareModification
      iMem.SetData mem
      iModData.FinishModification
 • Odpověď

  Následující příklad kódu ukazuje, jak lze prostřednictvím rozhraní COM získat různé výpočetní parametry. Rovněž ukazuje nastavení pro deaktivaci smykové tuhosti:

      '   get model interface
      Set iApp = iModel.GetApplication()
      iApp.LockLicense
      
      '   get calculation interface
      Dim iCalc As RFEM5.ICalculation2
      Set iCalc = iModel.GetCalculation
      
      '   get surface bending theory
      Dim calc_bend As RFEM5.BendingTheoryType
      calc_bend = iCalc.GetBendingTheory
      
      '   get settings for nonlinearities
      Dim calc_nl As RFEM5.CalculationNonlinearities
      calc_nl = iCalc.GetNonlinearities
      
      '   get precision and tolerance settings
      Dim calc_prec As RFEM5.PrecisionAndTolerance
      calc_prec = iCalc.GetPrecisionAndTolerance
      
      '   get calculation settings
      Dim calc_sets As RFEM5.CalculationSettings
      calc_sets = iCalc.GetSettings
      
      '   get calculation options
      Dim calc_opts As RFEM5.CalculationOptions
      calc_opts = iCalc.GetOptions
      
      '   set ShearStiffness to false
      calc_opts.ShearStiffness = False
      iCalc.SetOptions calc_opts

  V příloze najdete ke stažení makro v programu EXCEL.
 • Odpověď

  Tření představuje nelinearitu, a proto ho lze změnit pouze přes rozhraní ke kloubu na konci prutu.

  Nejdříve je nutné vytvořit kloub na konci prutu, pokud již není k dispozici. Poté se rozhraní IMemberHinge přenese ke kloubu na konci prutu a následně k nelinearitě (zde IFriction). Pomocí metod GetDataSetData je možné data (zde Friction) upravit:

  Sub SetMemberHingeFriction()

      Dim model As RFEM5.model
      Set model = GetObject(, "RFEM5.Model")
      model.GetApplication.LockLicense

      On Error GoTo e

      Dim data As IModelData
      Set data = model.GetModelData

      Dim hinge(0 To 0) As RFEM5.MemberHinge

      hinge(0).No = 1
      hinge(0).RotationalConstantX = 1
      hinge(0).RotationalConstantY = 2
      hinge(0).RotationalConstantZ = 3
      hinge(0).TranslationalConstantX = 4
      hinge(0).TranslationalConstantY = 5
      hinge(0).TranslationalConstantZ = 6
      hinge(0).Comment = "Member Hinge 1"
      
      hinge(0).TranslationalNonlinearityX = FrictionAType

      data.PrepareModification
      data.SetMemberHinges hinge
      data.FinishModification
      
      ' get interface for member hinge
      Dim imemhing As IMemberHinge
      Set imemhing = data.GetMemberHinge(1, AtNo)
      
      ' get interface for nonlinearity "friction"
      Dim iFric As IFriction
      Set iFric = imemhing.GetNonlinearity(AlongAxisX)
      
      ' get friction data
      Dim fric As Friction
      fric = iFric.GetData
      
      fric.Coefficient1 = 0.3
      
      ' set friction data
      data.PrepareModification
      iFric.SetData fric
      data.FinishModification
      
      
  e:  If Err.Number <> 0 Then MsgBox Err.Description, , Err.Source

      Set data = Nothing
      model.GetApplication.UnlockLicense
      Set model = Nothing

  End Sub


  Pro případ tření Vy + Vz lze použít Coeffcient2 pro stanovení druhého součinitele. Lineární pružina v dialogu Tření se nastavuje pomocí lineární pružiny kloubu na konci prutu. V konkrétním případě je to pro směr x o TranslationalConstantX (viz Obrázek 01).

 • Odpověď

  Asynchronní výpočet se použije, pokud má program vytvořený uživatelem otevřít nebo pokračovat v provozu pouze v programu RFEM nebo RSTAB. Po dokončení výpočtu se událost předává prostřednictvím delegáta. Příklad C # najdete v projektu Visual Studio v sekci Stahování níže.
 • Odpověď

  Program je může automaticky zkontrolovat pomocí

  • "IApplication.LockL Licence ()"
  • "bool isLicensed = IApplication.IsComLicensed ()"
  • "IApplication.UnlockL Licence ()"


 • Odpověď

  Pro přenos několika prvků je třeba nejdříve ve VBA vytvořit pole (pole):

  Dim uzly (0 až 2) jako RFEM5.Node

  Poté můžeme pomocí metody IModelData.SetNodes () převést všechny uzly do pole najednou.

  Tyto metody jsou k dispozici také pro následující konstrukční prvky:

  IModelData.SetLines ()
  IModelData.SetMembers ()
  IModelData.SetSurfaces ()
 • Odpověď

  Možné změny rozhraní COM jsou v zásadě uvedeny v našem aktualizačním protokolu příslušného přídavného modulu. Všechny aktualizační protokoly jsou k dispozici pod následujícím odkazem .

  Pokud dojde v COM rozhraní ke změně, zobrazí se zde. Zvláště při převodu starších rozhraní COM z programu RSTAB6/RFEM3 na RSTAB8/RFEM5 není zaručena žádná úplná kompatibilita v důsledku změny z TBC v VBA na integrované řešení s dlls.

  Je ovšem možné bezproblémově přepsat dll v rámci současného rozhraní COM. Další zálohy vždy doporučujeme zálohovat.

1 - 10 z 21

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

První kroky

První kroky

Nabízíme užitečné rady a tipy pro usnadnění Vašich začátků s hlavními programy RFEM a RSTAB.

Simulace větru a generování zatížení větrem

Samostatný program RWIND Simulation slouží k simulaci obtékání jednoduchých i složitých konstrukcí vzdušným proudem v digitálním větrném tunelu.

Vygenerovaná zatížení větrem, která na dané objekty působí, lze importovat do programu RFEM nebo RSTAB.

Zdaleka nejlepší technická podpora

„"Děkuji za užitečné informace."

Rád bych složil kompliment vašemu týmu technické podpory. Vždy jsem mile překvapen, s jakou rychlostí a profesionalitou zodpovídáte dotazy. V oblasti statiky a konstrukce jsem použil mnoho programů k podpoře v oblasti statiky, ale podpora je zdaleka nejlepší. ““