Opcja uchwycenia dla warstw tła

Wskazówki i porady

W programach RFEM i RSTAB istnieje możliwość importowania warstw tła z pliku DXF. Jeżeli główne węzły w modelu zostały już ustawione, przydatne może być wyłączenie trybu uchwycenia warstw tła.

Zwłaszcza w przypadku bardzo szczegółowych warstw tła, można uniknąć przypadkowego uchwycenia punktów przecięcia podczas edytowania modelu.

Linki

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD