Wpływ kierunków wiatru na wyniki symulacji wiatru i obliczeń konstrukcyjnych

Artykuł techniczny na temat analizy statyczno-wytrzymałościowej w programach Dlubal Software

 • Baza informacji

Artykuł o tematyce technicznej

Kierunek wiatru odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu wyników symulacji komputerowej mechaniki płynów (CFD) oraz w projektowaniu konstrukcyjnym budynków i infrastruktury. Jest to decydujący czynnik w ocenie interakcji sił wiatru z konstrukcjami, wpływających na rozkład ciśnienia wiatru, a w konsekwencji na reakcje konstrukcji. Zrozumienie wpływu kierunku wiatru jest niezbędne do opracowywania projektów, które mogą wytrzymać zmienne siły wiatru, zapewniając bezpieczeństwo i trwałość konstrukcji. W uproszczeniu, kierunek wiatru pomaga w precyzyjnym dostosowywaniu symulacji CFD i określaniu wytycznych dotyczących projektowania konstrukcji w celu uzyskania optymalnych osiągów i odporności na efekty wywołane wiatrem.

1. Wstęp

Kierunek wiatru odgrywa kluczową rolę w symulacjach obliczeniowej dynamiki płynów (CFD) oraz w projektowaniu konstrukcji budynków, mostów, pojazdów i innych obiektów poddanych działaniu sił aerodynamicznych. Kiedy inżynierowie i projektanci pracują nad rozwojem konstrukcji, zrozumienie wpływu kierunku wiatru jest kluczowe dla zapewnienia stateczności, bezpieczeństwa i wydajności (rys. 1).

W symulacjach CFD kierunek wiatru określa sposób przepływu powietrza wokół konstrukcji, wpływając na rozkład ciśnienia, opór, siłę nośną i inne siły aerodynamiczne. Symulacje te pozwalają projektantom przewidzieć, w jaki sposób zmiany kierunku wiatru mogą prowadzić do różnych reakcji konstrukcyjnych, a tym samym wpływać na projekt konstrukcji, aby wytrzymała różne warunki wiatru. Na przykład można zoptymalizować kształt budynku w celu zminimalizowania obciążeń wiatrem w typowych warunkach wietrznych lub zaprojektować most tak, aby uniknąć rezonansu z dominującymi wiatrami.

Z perspektywy projektowania, wpływ kierunku wiatru jest istotnym czynnikiem w określaniu dróg obciążenia i wymagań wytrzymałościowych różnych elementów konstrukcyjnych. Konstrukcje są często projektowane tak, aby były odporne na największe obciążenia wiatrem, jakich można spodziewać się w całym okresie ich użytkowania. Wymaga to poznania dominujących schematów wiatru, w tym kierunku, prędkości i częstotliwości, w celu określenia orientacji, kształtu i zbrojenia konstrukcyjnego.

Ponadto kierunek wiatru może wpływać na wentylację, efektywność energetyczną, a nawet poziom komfortu wewnątrz budynków, wpływając na architektoniczne aspekty projektowania konstrukcyjnego. W niektórych przypadkach może to również wpływać na erozję gruntu wokół konstrukcji, wpływając na jej posadowienie i stateczność. Oto kilka kluczowych wpływów kierunku wiatru na symulację wiatru:

2. Symulacje CFD

 • Analiza aerodynamiczna: symulacje CFD umożliwiają analizę przepływu powietrza wokół konstrukcji. Zmieniający się kierunek wiatru ma wpływ na rozkład ciśnienia wokół budynku lub konstrukcji.
 • Modelowanie turbulencji: Różne kierunki wiatru mogą powodować różne efekty turbulencji, które można badać i modelować za pomocą CFD.
 • Obszar dryfu: Dryf jest obszarem zakłóconego przepływu za strukturą i może być bardzo wrażliwy na kierunek wiatru. Ma to wpływ na konstrukcje znajdujące się poniżej lub na projektowanie skupisk budynków, w których uwzględniany jest przepływ powietrza między konstrukcjami.
 • Wentylacja i jakość powietrza: Kierunek wiatru wpływa na wentylację naturalną i rozproszenie zanieczyszczeń wokół budynków, a CFD może pomóc w analizie tego wpływu.
 • Walidacja i kalibracja: Aby symulacje CFD były efektywne, muszą zostać sprawdzone i skalibrowane z pomiarami ze świata rzeczywistego. Zrozumienie dominujących kierunków wiatru ma kluczowe znaczenie dla tego procesu.

3. Projektowanie konstrukcji

 • Obliczanie obciążenia: Kierunek wiatru wpływa na obciążenie konstrukcji wiatrem. Inżynierowie muszą uwzględnić najgorsze scenariusze, obejmujące wiatr o różnych kierunkach, aby mieć pewność, że konstrukcje będą w stanie wytrzymać największe możliwe obciążenia.
 • Odpowiedź dynamiczna: konstrukcje reagują w różny sposób na obciążenia wiatrem pochodzące z różnych kierunków, co wpływa na ich reakcję dynamiczną. Zrozumienie tych odpowiedzi ma kluczowe znaczenie przy projektowaniu statecznych konstrukcji.
 • Tworzenie się wirów: w zależności od kierunku wiatru mogą wystąpić zjawiska wzbudzania wirowego, powodujące drgania konstrukcji, zwłaszcza smukłych, takich jak kominy i wieże.
 • Zjawiska aeroelastyczne: W konstrukcjach takich jak mosty, kierunek wiatru może prowadzić do zjawisk aeroelastycznych, takich jak trzepotanie, które mogą mieć katastrofalne skutki, jeżeli nie zostaną ograniczone na etapie obliczeń.

4. Wzajemne oddziaływanie między kierunkiem wiatru, CFD i wymiarowaniem konstrukcji

 • Podejście interdyscyplinarne: Architekci, inżynierowie i analitycy CFD często współpracują ze sobą, wykorzystując wyniki CFD w decyzjach dotyczących projektowania konstrukcji.
 • Optymalizacja projektu: Symulacje CFD mogą pomóc w optymalizacji kształtu i orientacji budynków, aby zminimalizować obciążenie wiatrem i poprawić właściwości aerodynamiczne.
 • Projektowanie elewacji: Informacje o kierunku wiatru i rozkładzie ciśnienia są wykorzystywane do projektowania elewacji, które mogą wytrzymać różne obciążenia wiatrem.
 • Komfort pieszych: badania zapewniają również, że warunki wiatrowe na poziomie gruntu są komfortowe i bezpieczne dla pieszych.

5. Studium przypadku

Na przykład, aby ocenić wpływ kierunku wiatru, wybrano prostą bryłę budynku (rys. 2). Wartości Fd, Fx, Fy, Fz są powiązane z całkowitymi siłami oporu, siłą w kierunku x, siłą w kierunku y i siłą w kierunku z, również Cp,max, pos i Cp, min, neg są odniesione do maksymalnego dodatniego ciśnienia wiatru i minimalnego ciśnienia wiatru (Rysunek 3 i Tabela 1).

Kierunki wiatru(θ) Fd (kN) Fx (kN) Fy (kN) Fz (kN) Cp,max,pos Cp,min,neg
θ=0 199,39 195,12 -14,43 38,40 0,97 -1,29
θ=15 184,28 180,34 10,88 36,30 0,97 -2,07
θ=30 236,40 230,56 -33,69 39,91 0,99 -4,39
θ=45 240,63 237,00 0,912 41,63 1.00 -3,84
θ=60 236,71 230,62 35,72 39,62 0,99 -4,48
θ=75 178,40 172,40 -28,80 35,74 0,98 -1,99

6. Wniosek

Kierunek wiatru jest ważnym elementem w analizie i wymiarowaniu konstrukcji. Dzięki symulacjom CFD inżynierowie mogą przewidywać wpływ wiatru i łagodzić jego skutki, dostosowując swoje projekty tak, aby były odporne na niestabilną naturę przepływu wiatru. W miarę przesuwania granic w architekturze i inżynierii harmonizacja konstrukcji z kierunkiem wiatru dzięki zaawansowanej symulacji staje się dowodem coraz lepszej kontroli sił kształtujących nasze zabudowane otoczenie. W niniejszym studium przypadku wykazaliśmy, że kąt 45 jest najbardziej krytycznym scenariuszem związanym z siłami oporu.

Wpływ kierunku wiatru nie ogranicza się do ciśnień zewnętrznych; wpływa on również na zachowanie aerodynamiczne, w tym potencjalne zrzucanie wirów i obszar dryfu, który może wywoływać obciążenia oscylacyjne. Te efekty dynamiczne muszą zostać dokładnie zrozumiane, aby zapewnić integralność konstrukcji i użyteczność budynków, mostów i pozostałej infrastruktury. Dlatego, uwzględniając zmienność kierunku wiatru w symulacjach CFD, inżynierowie mogą przewidzieć możliwe scenariusze, jakie mogą mieć miejsce w trakcie eksploatacji konstrukcji. Prowadzi to do powstania bardziej wytrzymałych i wydajnych konstrukcji, które mogą wytrzymać kapryśną naturę wiatru, zapewniając bezpieczeństwo i trwałość.

Autor

Mahyar Kazemian, M.Sc.

Mahyar Kazemian, M.Sc.

Marketing i inżynieria produktu

Pan Kazemian jest odpowiedzialny za rozwój produktów i marketing oprogramowania Dlubal, w szczególności programu RWIND 2.

Skomentuj...

Skomentuj...

 • Odwiedziny 539x
 • Zaktualizowane 1. grudnia 2023

Kontakt

Skontaktuj się z firmą Dlubal

Masz dodatkowe pytania lub potrzebujesz porady? Zachęcamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 884 794 700

[email protected]

RWIND

Program samodzielny

RWIND 2 to program (cyfrowy tunel aerodynamiczny) do numerycznej symulacji przepływu wiatru wokół budynków o dowolnej geometrii wraz z określeniem obciążeń wiatrem na ich powierzchniach. Może być używany jako samodzielny program albo z programem RFEM lub RSTAB do przeprowadzenia pełnej analizy statyczno-wytrzymałościowej i wymiarowania.

Cena pierwszej licencji
2 750,00 EUR
RWIND

Program samodzielny

RWIND 2 to program, który wykorzystuje cyfrowy tunel aerodynamiczny do numerycznej symulacji przepływu wiatru.

Cena pierwszej licencji
3 750,00 EUR