Vliv směrů větru na výsledky simulace větru a statické posouzení

Odborný článek z oblasti statiky za použití softwaru Dlubal

 • Databáze znalostí

Odborný článek

Směr větru hraje zásadní roli při CFD (Computational Fluid Dynamics) simulaci a při statickém návrhu budov a infrastruktury. Jedná se o určující faktor pro posouzení interakce sil od větru s konstrukcemi, ovlivňující rozložení tlaků od větru a následně i odezvu konstrukce. Pochopení vlivu směru větru je nezbytné pro vypracování návrhů, které mohou odolávat proměnným silám větru a zajišťují bezpečnost a trvanlivost konstrukcí. Zjednodušeně řečeno, směr větru pomáhá vyladit CFD simulace a řídí principy návrhu pro optimální chování a odolnost proti účinkům větru.

1. Úvod

Směr větru hraje klíčovou roli při CFD simulaci a při statickém návrhu budov, mostů, vozidel a dalších objektů vystavených aerodynamickým silám. Když inženýři a projektanti pracují na projektu konstrukce, pochopení vlivu směru větru je zásadní pro zajištění stability, bezpečnosti a fungování (obrázek 1).

V CFD simulacích směr větru určuje, jak vzduch obtéká konstrukci a ovlivňuje rozdělení tlaku, odporové, vztlakové a další aerodynamické síly. Tyto simulace umožňují návrhářům předvídat, jak mohou změny směru větru vést k různým reakcím konstrukce, a ovlivnit tak její návrh, aby odolala různým větrným podmínkám. Například lze optimalizovat tvar budovy pro minimalizaci zatížení větrem při běžných větrných podmínkách nebo lze navrhnout most tak, aby se zamezilo rezonanci při převládajících větrech.

Z hlediska statického posouzení je vliv směru větru rozhodujícím faktorem pro stanovení průběhu zatížení a požadavků na pevnost různých konstrukčních prvků. Konstrukce jsou často navrhovány tak, aby byly odolné vůči největšímu zatížení větrem, které se očekává během jejich života. To vyžaduje pochopení převládajících vzorců větru, včetně směru, rychlosti a frekvence, pro stanovení orientace, tvaru a konstrukční výztuže.

Kromě toho může směr větru ovlivnit větrání, energetickou účinnost a dokonce i úroveň komfortu uvnitř budov, což má vliv na architektonické aspekty statického návrhu. V některých případech může také ovlivnit erozi zeminy okolo konstrukce, a tím ovlivnit její podloží a stabilitu. Zde jsou některé klíčové efekty směru větru na simulaci větru:

2. CFD simulace

 • Aerodynamická analýza: CFD simulace umožňuje analýzu proudění vzduchu okolo konstrukcí. Změna směru větru ovlivní rozložení tlaku okolo budovy nebo konstrukce.
 • Modelování turbulence: Různé směry větru mohou způsobit různé účinky turbulence, což lze studovat a modelovat pomocí CFD.
 • Oblast úplavu: Úplav je oblast narušeného proudění za konstrukcí, může být velmi citlivá na směr větru. To má důsledky pro konstrukce umístěné dále po proudu větru nebo pro navrhování shluků budov, kde se zohledňuje proudění vzduchu mezi konstrukcemi.
 • Větrání a kvalita vzduchu: Směr větru ovlivňuje přirozené větrání a rozptyl znečištění okolo budov a CFD může pomoci při analýze těchto účinků.
 • Validace a kalibrace: Aby byly CFD simulace účinné, musí být validovány a zkalibrovány reálnými měřeními. Pro tento proces je klíčové porozumět převládajícím směrům větru.

3. Statický návrh

 • Výpočet zatížení: Směr větru ovlivňuje zatížení konstrukcí větrem. Inženýři musí zohlednit nejhorší možné scénáře, které zahrnují různé směry větru, aby bylo zajištěno, že konstrukce vydrží nejvyšší možné zatížení.
 • Dynamická odezva: Konstrukce reagují různě na zatížení větrem z různých směrů, což ovlivňuje jejich dynamickou odezvu. Pochopení těchto odezev je rozhodující pro návrh stabilních konstrukcí.
 • Odtrhávání vírů: V závislosti na směru větru může docházet k odtrhávání vírů způsobující kmitání konstrukcí, zejména těch štíhlých, jako jsou komíny a věže.
 • Aeroelastické jevy: V konstrukcích, jako jsou mosty, může směr větru vést k aeroelastickým jevům, jako je např. flutter, který může být katastrofický, pokud se mu vhodným návrhem nepředejde.

4. Souvislost mezi směry větru, CFD a statickým posouzením

 • Mezioborový přístup: Architekti, statici a CFD analytici často spolupracují a používají výsledky CFD při vytváření statického návrhu.
 • Optimalizace návrhu: CFD simulace může pomoci při optimalizaci tvaru a orientace budov s cílem minimalizovat zatížení větrem a zlepšit aerodynamické vlastnosti.
 • Posouzení fasád: Informace o směru a rozdělení tlaku větru slouží k posouzení fasád, které jsou vystaveny různým zatížením větrem.
 • Komfort chodců: Studie také zajišťují, že větrné podmínky na úrovni země zůstávají pro chodce příjemné a bezpečné.

5. Případová studie

Pro vyhodnocení vlivu směru větru na budovu zvolíme v příkladu jednoduchý tvar budovy (obrázek 2). Hodnoty Fd,Fx,Fy,Fz jsou celková odporová síla, síla ve směru x, síla ve směru y a síla ve směru z, dále Cp,max,pos a Cp,min,neg jsou maximální kladný koeficient tlaku větru a minimální záporný koeficient tlaku větru (obrázek 3 a tabulka 1).

Směry větru(θ) Fd (kN) Fx (kN) Fy (kN) Fz (kN) Cp,max,pos Cp,min,neg
θ=0 199,39 195,12 -14,43 38,40 0,97 -1,29
θ=15 184,28 180,34 10,88 36,30 0,97 -2,07
θ=30 236,40 230,56 -33,69 39,91 0,99 -4,39
θ=45 240,63 237,00 0,912 41,63 1,00 -3,84
θ=60 236,71 230,62 35,72 39,62 0,99 -4,48
θ=75 178,40 172,40 -28,80 35,74 0,98 -1,99

6. Závěr

Směr větru je důležitou součástí výpočtu a posouzení konstrukcí. Pomocí CFD simulací mohou inženýři předvídat a zmírňovat účinky větru a vylepšovat své návrhy tak, aby odolávaly nestabilnímu charakteru proudění větru. Jak posouváme hranice architektury a inženýrství, stává se vyladění konstrukce se směrem větru pomocí pokročilé simulace důkazem našeho rostoucího mistrovství nad silami, které utvářejí naše zastavěné prostředí. V aktuální případové studii jsme ukázali, že úhel 45 je nejkritičtějším scénářem vzhledem k odporových silám.

Vliv směru větru není omezen pouze na vnější tlaky; působí také na aerodynamické chování, včetně potenciálního odtrhávání vírů a oblast úplavu, které mohou vyvolávat zatížení kmitáním. Tyto dynamické účinky musí být důkladně prostudovány, aby byla zajištěna statická integrita a použitelnost budov, mostů a další infrastruktury. Zahrnutím proměnnosti směru větru do CFD simulací tak mohou inženýři předvídat možné scénáře, s nimiž se konstrukce může během svého života setkat. To vede k robustnějším a efektivnějším návrhům, které odolávají vrtkavému větru a poskytují bezpečnost, výkonnost a dlouhou životnost.

Autor

Mahyar Kazemian, M.Sc.

Mahyar Kazemian, M.Sc.

Marketing & vývoj produktů

Pan Kazemian má na starosti vývoj produktů a marketing společnosti Dlubal, zejména programu RWIND 2.

Napište komentář...

Napište komentář...

 • Navštíveno 580x
 • Aktualizováno 1. prosince 2023

Kontakt

Kontakt na Dlubal Software

Máte další dotazy nebo potřebujete poradit? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ, které máte nepřetržitě k dispozici.

+420 227 203 203

[email protected]

RWIND

Samostatný program

RWIND 2 je program pro numerickou simulaci obtékání budov libovolné geometrie vzdušným proudem (digitální větrný tunel) a pro stanovení zatížení větrem, která působí na jejich povrch. Program lze používat jako samostatnou aplikaci nebo jako rozšíření k programům RFEM a RSTAB pro statickou a dynamickou analýzu.

Cena za první licenci
2 750,00 EUR
RWIND

Samostatný program

S RWIND 2 máte k dispozici program, který využívá digitální větrný tunel pro numerickou simulaci proudění větru.

Cena za první licenci
3 750,00 EUR