FAQ 001479 PL

Instalacja RFEM RSTAB

Kupiliśmy nowe moduły dodatkowe i dodatkowe licencje. teraz chcemy je aktualizować używając naszego klucza sieciowego. Jaka jest procedura?

Odpowiedź

Aktualizacja wymaga pliku  RUS.exe file. Można go pobrać tutaj:


http://www.dlubal.de/download/RUS.zip
Krok 1 - przesłanie pliku c2v do Dlubal

Proszę otworzyć plik RUS.exe z uprawnieniami administratora bezpośrednio na serwerze (proszę nie korzystać ze Zdalnego Połączenia Desktopa).

Okno dialogowe pojawia się w miejscu kliknięcia klawisza [Collect Information]. Proszę wprowadzić ścieżkę dla zapisania pliku c2v w następnym oknie dialogowym "Zapisać Status Klucza jako". Można wybrać jakakolwiek nazwę pliku. Numer klienta, na przykład, może być odpowiednią nazwą.

Po kliknięciu klawisza [Zapisać] Status Klucza jest eksportowany, a plik c2v jest przechowywany w określonej lokalizacji. Kiedy przechowanie przebiegło pomyślnie wyświetla się odpowiedni komunikat.

Plin ten proszę przesłać do info@dlubal.com. Na podstawie dostarczonej informacji możemy stworzyć plik o rozszerzeniu *.v2c.Krok 2 - Importowanie plików aktualizacji v2c

Dwa pliki v2c files są przez nas przesyłane pocztą elektroniczną. Proszę zachować te pliki na nośniku danych.

Proszę ponownie uruchomić plik RUS.exe na serwerze. Proszę wybrać tab Zastosuj Aktualizację Licencji w pojawiającym się oknie dialogowym i ustawić ścieżkę, gdzie przechowywane są pliki v2c. .

Najpierw proszę użyć klawisza  […] aby wybrać plik FormatKey_*.v2c. Następnie proszę otworzyć plik klikając klawisz  [Otwórz]. Teraz można łatwo zaimportować zaktualizowaną informację używając klawisza  [Zastosuj Aktualizację].

Należy powtórzyć procedurę dla pliku update_*.v2c.

Proces aktualizacji został zakończony.

Jako alternatywę dla stworzenia pliku RUS.exe można zaimportować zaktualizowane pliki za pośrednictwem Admin Control Center. Dostęp do ACC można uzyskać korzystając z linka:


http://localhost:1947/_int_/checkin.html
Tutaj można pobrać instrukcje w formie dokumentu PDF.

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Jeśli nie znaleźli Państwo odpowiedzi na pytania, mogą Państwo skontaktować się z nami lub wysłać zapytanie za pomocą formularza.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD