Redukowanie automatycznie generowanych kombinacji

Funkcja produktu

000031

22. września 2015

Modelowanie | Obciążenie RFEM RSTAB

Są trzy możliwości zredukowania liczby kombinacji. Dwie pierwsze procedury są dostępne jedynie przy generowaniu kombinacji obciążeń, ale nie kombinacji wyników.

Dzięki pierwszej opcji można analizować automatycznie wszystkie wyniki przypadków obciążenia (siły wewnętrzne, odkształcenia itd.) wybranych elementów. Następnie program wygeneruje tylko te kombinacje, które dostarczają maksymalne i minimalne przypadki obciążeń. Dodatkowo można określić maksymalną liczbę odpowiednich przypadków obciążenia, lub można pominąć przypadki obciążenia, które mają niewielki wpływ na wartości maksymalne i minimalne.

Druga opcja pozwala, aby program ocenił kombinacje wyników wygenerowane automatycznie tymczasowo lub zdefiniowane przez użytkownika, po czym utworzył jedynie główne kombinacje obciążeń.

Trzecią możliwością zmniejszenia liczby generowanych kombinacji jest zaklasyfikowanie wybranych oddziaływań jako oddziaływania główne.

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony z FAQ z użytecznymi wskazówkami i rozwiązaniami.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD