528x
001880
17.4.2024

Navrhování lanových konstrukcí v programech RFEM 6 a RSTAB 9

V tomto příspěvku si ukážeme, jak v programech RFEM 6 a RSTAB 9 modelovat a posuzovat lanové konstrukce.

Posouzení lan v addonu "Posouzení ocelových konstrukcí" ještě nebylo implementováno. V programu RFEM 6 nebo RSTAB 9 ovšem můžete posuzovat lana bez tohoto addonu. V následujícím článku si ukážeme, jak na to a na co si dát pozor.

Průřez a materiál lana

V databázi průřezů programu RFEM 6 nebo RSTAB 9 najdete širokou nabídku průřezů lan od různých výrobců. Vyberte kategorii průřezů "Tyčové průřezy" a vyfiltrujte tvar průřezu "Lana".

Zvláštností lanových průřezů je, že mají již definovanou mezní tahovou sílu a další parametry specifické pro lana.

Výběr materiálů pro lana najdete také v databázi materiálů programu RFEM 6 nebo RSTAB 9 pomocí vyfiltrování podtypu materiálu "Lano". Dbejte na to, aby si průřez a materiál lana vždy odpovídaly, jinak nemůže být zaručena uvedená mezní tahová síla. Pokud chcete použít jiný materiál, můžete pro něj vybrat nenormovaný a výrobcem nespecifikovaný průřez lana.

Informace

Při použití průřezů a materiálů pro lana je třeba vybrat typ prutu "Lano".

Modelování lanové konstrukce

Obecně platí, že lana mají plánovaný průvěs. Protože však zpočátku není znám přesný stav deformace lana při zatížení, lze modelovat lano jako přímý prut. Zadáním změny délky jako vnějšího zatížení lze ovlivnit průvěs lana a tím také vnitřní síly. Pokud je požadován určitý konečný stav, například maximální průvěs 1 m nebo maximální tahová síla 10 kN, lze toho dosáhnout pouze iteračně pomocí zatěžovacího stavu "Protažení".
Addon "Form-finding" vám nabízí elegantnější řešení. Lze v něm přímo definovat a spočítat konečné stavy. Addon "Form-finding" umožňuje definovat požadovaný konečný stav jak geometricky, tak pomocí sil.

Posouzení lan

V mezním stavu únosnosti je třeba zkontrolovat dodržení mezní tahové síly. Návrhovou hodnotu maximální přípustné tahové síly převezmete z průřezových charakteristik lana. Návrhová hodnota síly v laně odpovídá maximální normálové síle v laně. Ty si můžete snadno nechat zobrazit ve statické analýze jako vnitřní síly prutu. Posouzení maximálního tahového zatížení je splněno, pokud je maximální normálová síla v laně menší než mezní tahová síla lana.
V závislosti na použití může být nutné provést další posouzení, jako je posouzení na únavu, vibrace nebo detailní posouzení lanových spojů. Řiďte se zde platnými normami.


Autor

Pan Wanke zajišťuje technickou podporu zákazníkům společnosti Dlubal Software.

Odkazy