FAQ 000078 CS

1. prosince 2017

Robert Vogl Výpočet RSBUCK RSTAB

Výsledkem výpočet kritického součinitele zatížení podle teorie II. řádu v programu RSTAB je hodnota, která se významně liší od výsledku RSBUCK.

Odpověď

Zkontrolujte, zda nastavení pro uvažování příznivého účinku tahových sil je v RSTAB a RSBUCK stejná.

RSTAB stanoví součinitel kritického zatížení podle nelineární metody výpočtu: Zatížení se postupně zvyšuje o hodnotu součinitele přírůstku zatížení Δk, dokud se systém nestane nestabilním. Na druhé straně RSBUCK provádí lineární analýzu vlastních čísel. Z toho důvodu mohou mít nelineárně působící prvky, jako například vypadávající pruty nebo podpory, různé účinky v RSTAB a RSBUCK.

Klíčová slova

kritický součinitel součinitel zatížení analýza vlastních čísel součinitel kritického zatížení přírůstek zatížení

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RSTAB Ostatní
RSBUCK 8.xx

Přídavný modul

Stabilitní analýza prutových konstrukcí

Cena za první licenci
670,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD