FAQ 000078 CS

Výpočet RSBUCK RSTAB

Výpočet kritického zatěžovacího faktoru podle teorie II. Objednávka v RSTABu poskytuje hodnotu, která se silně odchyluje od výsledku RSKNICK.

Odpověď

Zkontrolujte, zda jsou v systému RSTAB a RSKNICK k dispozici stejná nastavení, aby bylo možné zvážit účinek uvolnění vlivem tahových sil.

RSTAB určuje součinitel zatížení větve podle nelineární metody výpočtu: Zatížení je zvýšeno o hodnotu zvýšení součinitele zatížení Δk, dokud se systém nestane nestabilní. Na druhé straně RSKNICK provádí analýzu lineární vlastní hodnoty. Nelineární prvky, jako např. Vadné tyče nebo ložiska, mohou mít proto v systému RSTAB a RSKNICK různé účinky.

Klíčová slova

kritický faktor, součinitel zatížení, analýza vlastních hodnot, faktor zatížení větve, zvýšení zátěže

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte nás nebo nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RSTAB Ostatní
RSBUCK 8.xx

Přídavný modul

Stabilitní analýza prutových konstrukcí

Cena za první licenci
670,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD