1107x
002415
Software Dlubal
2.6.2022

Vylepšená segmentace pro posouzení deformací

V záložce 'Návrhové podpory a průhyb' v dialogu 'Upravit prut' lze pruty jednoznačně segmentovat pomocí optimalizovaného zadávacího dialogu. V závislosti na podporách se automaticky použijí mezní deformace pro konzolové nebo prosté nosníky.

Zadáním návrhové podpory v příslušném směru na začátku prutu, na jeho konci a na vnitřních uzlech program automaticky rozpozná segmenty a délky segmentů, ke kterým se vztahuje dovolená deformace. Pomocí definovaných návrhových podpor také automaticky rozpozná, zda se jedná o nosník nebo konzolu. Ruční přiřazení jako v předchozích verzích (RFEM 5) již tak není nutné.

Pomocí možnosti 'Uživatelsky zadané délky' lze upravit referenční délky v tabulce. Standardně se použije vždy příslušná délka segmentu. Pokud se ale referenční délka odchyluje od délky segmentu (např. u zakřivených prutů), pak zde lze upravit.