Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

FAQ 001056 CS

1. prosince 2017

Thomas Günthel Modelování | Konstrukce RSTAB RFEM

Může se prvek s náběhem rozdělit tak, aby se interpolovaný průřez automaticky zadal v dělicím bodě? Dále můžeme změnit průřez nosných spojitých prutů změnou hloubky jednoho prutu (počáteční, koncový nebo koncový prut) tak, aby se automaticky stanovila hloubka průřezu ostatních prutů?

Odpověď

Pokud jsou pruty dělené, jsou mezilehlé průřezy určeny pouze pro svařovanou průřez IS (I symetrický), takže náběh zůstane. Je ovšem možné jen tehdy, pokud se parametry liší pouze v jedné hodnotě.

Pokud například jsou průřezy IS definovány jako:

IS 300/150 / 7.1 / 10.7 / 15
IS 600/150 / 7.1 / 10.7 / 15

takže rozdílná hloubka se může lišit automaticky.

U ostatních průřezů nebo u několika různých parametrů nefunguje automatické dělení. V takovém případě je třeba nejprve stanovit "Mezilehlé průřezy" a následně je přiřadit příslušným prutům ručně. Totéž platí pro spojité pruty.

Klíčová slova

náběh Směs Dělení

Ke stažení

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD