FAQ 002026 CS

Licence & autorizace RFEM RSTAB SHAPE-THIN 5.xx 8.xx

Zobrazí se chybová zpráva, že je moje licence již aktivována. Co mám dělat?

Odpověď

Používáte softlock, který je vázán na hardware počítače. Jednorázová aktivace softwarových zámků činí tuto vazbu. Další aktivace není možná. Pokud se pokusíte přečíst licenci na jiném počítači nebo na původním počítači, který byl naformátován nebo resetován, zobrazí se chybová zpráva popsaná.

Pokud chcete licenci používat na jiném počítači, musí být licence převedena. Pokyny naleznete v PDF na straně 2.

2026-Software-License.pdf (835 kB) 2026-Software-License.pdf (838 kB)

Klíčová slova

Softwarová licence, licence, softlock, softwarová licence, převod, aktivace,

Ke stažení

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte nás nebo nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
Průřezy Tenkostěnné
SHAPE-THIN 8.xx

Program pro průřezové charakteristiky

Průřezové charakteristiky a napětí tenkostěnných průřezů

Cena za první licenci
1 120,00 USD