Tento text byl přeložen Google překladačem

Zobrazit původní text

Výpočet deformace dvou přilehlých prutů se v modulu RF-CONCRETE Members liší, proč?

Odpověď

Deformace vypočítaná na CONCRETE Members představuje zjednodušený výpočet podle normy. Nejdříve se spočítá pouze deformace v bodě maximálního zatížení. Z této hodnoty a od hodnoty lineární deformace v RFEMu na tomto místě se spočítá součinitel. Celý průběh deformace z RSTABu nebo RFEMu se pak vynásobí tímto součinitelem a pak se zobrazí výsledky v přídavném modulu.

Na obrázku 01 vidíme srovnání výsledků lineárního výpočtu z RFEM a výpočet přídavného modulu. Vypočítaný součinitel bude přibližně 2,66.

Je ovšem důležité, aby deformace skutečně byla porovnána pouze na místě maximální deformace, protože pouze v tomto případě je skutečně k dispozici výpočet. Proto se mohou u připojených prutů vyskytovat různé deformace, jak je znázorněno na obrázku 02.

Klíčová slova

Deformace U_z Uz Použitelnost Posouzení na deformace

Ke stažení

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RSTAB Železobetonové konstrukce
CONCRETE 8.xx

Přídavný modul

Lineární a nelineární posouzení železobetonových prutů s návrhem výztuže

Cena za první licenci
810,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD