Často kladené dotazy (FAQ)

Vyhledávání FAQ

Show Filter Hide Filter

Nepřetržitá podpora zákazníkům

Databáze znalostí

Kromě technické podpory (například prostřednictvím chatu) Vám naše webové stránky nepřetržitě nabízejí pomoc a informace, které Vám mohou usnadnit práci s programy společnosti Dlubal Software.

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

 • Odpověď

  Aktivací přídavného modulu RF-FORM-FINDING je před vlastní analýzou konstrukce pro každý prvek s vlastnostmi form-findingu stanoven vysoce kvalitní proces pro hledání tvaru pomocí metody URS. Výstupem tohoto procesu po výpočtu je optimální rovnovážný tvar, který téměř přesně odpovídá zadaným parametrům form-findingu (předpětí, průvěs atd.).

  Protože metoda URS vyžaduje iterační výpočet pro zobrazení výsledků, program nabízí pro čisté modelování interaktivní grafický režim založený na metodě hustoty sil. Tento režim zobrazí výsledný tvar prvku přímo se zadanými prvky na základě uložených vlastností form-findingu.

  Pro eliminaci počátečních komplikací v důsledku neúplně zadaných modelů je možné režim kdykoli zapnout a vypnout v místní nabídce pomocí volby "Zobrazit předběžný form-finding".

  Grafický režim při stanovení zohledňuje veškerá zadání týkající se sil pro form-finding na prutových a plošných prvcích. Přitom se na všech příslušných uzlech s navazujícím prvkem nebo s definicí podpory předpokládá pevná okrajová podmínka v příslušném směru. Kromě toho se pro optimalizované zobrazení vrcholů stanu zohledňují otvory integrované v plochách.

  Toto interaktivní hledání tvaru je obecně zamýšleno pouze pro grafické zobrazení prvků s působícím zatížením a pracuje nezávisle na URS form-findingu, která se provádí vždy před samotným statickým výpočtem. Zesítění ploch je ale založeno na aktuálně zobrazeném tvaru a může být ovlivněno aktivací interaktivního form-findingu.

 • Odpověď

  Pokud chceme kombinace zatížení resp. kombinace výsledků vytvořit ručně, musíme je nejdříve definovat v základních údajích modelu (viz Obrázek 1). Při deaktivaci tlačítka "Vytvořit kombinace automaticky je nutné vytvořit všechny kombinace zatížení ručně.

  Poté je možné pomocí dialogu "Upravit zatěžovací stavy a kombinace" navzájem skládat všechny kombinace zatížení včetně dílčích součinitelů spolehlivosti (viz Obrázek 2). V záložce "Kombinace výsledků" je potom možné z těchto kombinací zatížení například vytvořit výsledkovou obálku.
 • Odpověď

  Po aktivaci funkce "Automatické propojení prutů" se prut, který se dotýká počátečního nebo koncového uzlu jiného prutu, rozdělí. Pokud není tato funkce aktivována, znamená to pro model RSTAB, že pruty nejsou navzájem propojeny.

  Pruty, které se mezi sebou například protnou, například větrné zpevnění chodby, nejsou rozděleny.

  Tuto funkci aktivujeme z hlavní nabídky v RFEMu nebo RSTABu.
 • Odpověď

  Nejsnazší je automatické použití funkce "Zobrazit → Uspořádat panely nástrojů" (viz Obrázek 02). Liší se podle standardních nastavení. Toto chování by se nemělo opakovat při příštím spuštění programu.

  Zkontrolujte prosím, zda máte dostatečná uživatelská práva. V opačném případě se může stát, že se po restartu programu obnoví nastavení jednotlivých zobrazení.
 • Odpověď

  Ano, můžeme. V sekci Možnosti otevřeme možnosti programu a zaškrtneme políčko "Uložit po výpočtu". Model se tak uloží automaticky po každém výpočetním cyklu.

  Tato volba je užitečná zejména u větších konstrukcí, které se počítají velmi dlouho.
 • Odpověď

  Nejrychlejším způsobem vytvořit kontaktní těleso mezi dvěma rovinnými plochami je funkce "Vytvořit těleso podle kontaktu". Obě kontaktní plochy lze vybrat příkazem v místní nabídce (viz obrázek 01).

  Program automaticky vytvoří kontaktní těleso včetně všech okrajových ploch a otvorů v tělese. Jediné, co je třeba udělat, je zadat kontaktní vlastnosti v nastavení tělesa kontaktu (viz obrázek 02).

 • Odpověď

  Program provádí automatickou zálohování dat. Interval pro uložení souboru Position.bak můžeme nastavit v sekci 'Nastavení → Možnosti programu' v záložce 'Program'. Tento interval je standardně nastaven na dvě minuty (viz Obrázek 01).

  Automatické vytvoření záložních kopií se uloží do pracovního adresáře a obnoví se v případě havárie při opětovném spuštění programu. Pokud ukončíte program správně, bude tato záložní kopie odstraněna.

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

První kroky

První kroky

Nabízíme užitečné rady a tipy pro usnadnění Vašich začátků s hlavními programy RFEM a RSTAB.

Simulace větru a generování zatížení větrem

Samostatný program RWIND Simulation slouží k simulaci obtékání jednoduchých i složitých konstrukcí vzdušným proudem v digitálním větrném tunelu.

Vygenerovaná zatížení větrem, která na dané objekty působí, lze importovat do programu RFEM nebo RSTAB.

Zdaleka nejlepší technická podpora

„"Děkuji za užitečné informace."

Rád bych složil kompliment vašemu týmu technické podpory. Vždy jsem mile překvapen, s jakou rychlostí a profesionalitou zodpovídáte dotazy. V oblasti statiky a konstrukce jsem použil mnoho programů k podpoře v oblasti statiky, ale podpora je zdaleka nejlepší. ““