193x
004884
2.5.2024

RFEM 6 pro studenty | Úvod do posouzení dřevěných konstrukcí | 30.4.2024

Toto bezplatné online školení pro studenty o posouzení dřevěných konstrukcí v programu RFEM 6 představuje na praktických příkladech důležité funkce a možnosti modelování.

Tento záznam byl proveden 30.4.2024.

Obsah:
00:00 Úvod
03:50 Úvodní příklad: Dřevěný sloup
22:50 Návrhové podpory a zářezy
34:00 Nosník sedlové střechy
54:20 Příhradový nosník


Odkazy
Stahování