135x
005442
9.2.2024

Programy pro laminátové a křížem lepené dřevěné konstrukce

Jaké programy potřebuji pro laminátové a sendvičové konstrukce nebo křížem lepené dřevo (CLT)?


Odpověď:

Program RFEM Vám nabízí možnost pro statický výpočet a posouzení laminátových a sendvičových konstrukcí. Totéž platí pro křížem lepené dřevo. Posouzení napětí a průhybu vícevrstvých a sendvičových ploch se při zohlednění smykového spřežení provádějí podle laminátové teorie.

Programy a addony

RFEM je hlavní program, který slouží k zadání modelu a účinků. Modelovat lze rovinné a prostorové konstrukce z desek, stěn, skořepin a prutů.

Pro posouzení napětí a průhybu vícevrstvých ploch potřebujete addon pro speciální řešení Vícevrstvé plochy. To umožňuje definovat a analyzovat skladby vrstev.

S addonem Posouzení dřevěných konstrukcí můžete také posuzovat prutové nosné prvky konstrukce, například podle Eurokódu 5 nebo ANSI/AWC NDS.

Dynamická analýza

Pokud potřebujete provést seizmickou analýzu nebo analýzu kmitání, addony pro dynamickou analýzu jsou dokonalým nástrojem pro stanovení vlastních frekvencí a vlastních tvarů nebo pro analýzu vnějších buzení.

Pokud máte dotazy k řešením pro dřevěné konstrukce od firmy Dlubal, naše obchodní oddělení vám je rádo zodpoví.


Autor

Ing. Vogl vytváří a spravuje technickou dokumentaci.