156x
005439
8.2.2024

Programy pro dřevěné konstrukce

S jakými programy Dlubal mohu počítat a posuzovat dřevěné konstrukce?


Odpověď:

Programy RFEM i RSTAB se ideálně hodí pro statické výpočty a posouzení pro konstrukce.

Hlavní programy RFEM nebo RSTAB

Hlavní programy RFEM nebo RSTAB slouží k definování modelu, jeho vlastností a působících účinků. Kromě prostorových prutových konstrukcí, jako jsou haly nebo lešení, lze v programu RFEM modelovat také deskové, stěnové a skořepinové konstrukce. Díky tomu je program RFEM všestrannější, zvláště pokud se zabýváte také jinými oblastmi, např. železobetonovými konstrukcemi.

Dostupné normy

  • EN 1995 (Eurokód 5)
  • NDS (americká norma)
  • CSA O86 (kanadská norma)
  • SIA 265 (švýcarská norma)
  • GB 50005 (čínská norma)
  • AS 1720 (australská norma)

Addony pro dřevěné konstrukce

Addony pro posouzení doplňují funkce hlavních programů. S addonem Posouzení dřevěných konstrukcí lze provést posouzení mezního stavu únosnosti, stability, použitelnosti a požární odolnosti podle výše uvedených norem. S addonem pro analýzu Vázané kroucení (7 stupňů volnosti) lze provést také posouzení stability se zohledněním až sedmi stupňů volnosti.

Addon pro speciální řešení Vícevrstvé plochy pro RFEM je ideální pro laminátové plochy z křížem lepeného dřeva (CLT).

Pokud máte dotazy k řešením pro dřevěné konstrukce od firmy Dlubal, naše obchodní oddělení vám je rádo zodpoví.


Autor

Ing. Vogl vytváří a spravuje technickou dokumentaci.