RF-/JOINTS Timber - Timber to Timber | Funkcje

Funkcja produktu

 • Obliczanie połączeń przegubowych
 • Nachylenie dwuosiowe połączonego pręta (np. połączenie krokwi)
 • Połączenie dowolnej ilości prętów na jednym węźle dla typu ‘Tylko pręt główny‘
 • Średnica wkręta 6 mm – 12 mm
 • Automatyczne sprawdzanie minimalnego rozstawu wkrętów
 • Optymalne definiowanie rozstawu wkrętów
 • Przenoszenie mimośrodu z RFEM/RSTAB
 • Poprzeczne lub równoległe rozmieszczenie wkrętów
 • Zdefiniowanie do 16 wkrętów w rzędzie
 • Graficzne przedstawienie połączeń w module dodatkowym i w RFEM/RSTAB
 • Możliwość przeprowadzenia wszystkich wymaganych obliczeń

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do kontaktu z nami lub odwiedzenia naszej strony z FAQ.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Połączenia
RF-JOINTS Timber - Timber to Timber 5.xx

Moduł dodatkowy

Obliczanie bezpośrednich połączeń drewnianych według Eurokod 5

Cena pierwszej licencji
360,00 USD