RF-/JOINTS Timber - Timber to Timber | Funkcje

 • Baza informacji

Funkcja produktu

13. sierpnia 2017

000567

Ogólne

RF-/JOINTS

 • Obliczanie połączeń przegubowych
 • Nachylenie dwuosiowe połączonego pręta (np. połączenie krokwi)
 • Połączenie dowolnej ilości prętów na jednym węźle dla typu "Tylko pręt główny"
 • Średnica wkręta 6 mm - 12 mm
 • Automatyczne sprawdzanie minimalnego rozstawu wkrętów
 • Optymalne definiowanie rozstawu wkrętów
 • Przenoszenie mimośrodu z RFEM/RSTAB
 • Poprzeczne lub równoległe rozmieszczenie wkrętów
 • Zdefiniowanie do 16 wkrętów w rzędzie
 • Graficzne przedstawienie połączeń w module dodatkowym i w RFEM/RSTAB
 • Możliwość przeprowadzenia wszystkich wymaganych obliczeń
   

Skomentuj...

Skomentuj...

 • Odwiedziny 105x
 • Zaktualizowane 27. marca 2020
RFEM Połączenia
RF-JOINTS Timber - Timber to Timber 5.xx

Moduł dodatkowy

Obliczanie bezpośrednich połączeń drewnianych według Eurokod 5

Cena pierwszej licencji
360,00 USD