RF-/JOINTS Timber - Timber to Timber | Základní vlastnosti

 • Databáze znalostí

Funkce programu

13. srpna 2017

000567

Obecné

RF-/JOINTS

 • Návrh kloubových spojů
 • Dvouosý sklon napojeného prutu (například připojení krokve)
 • Možnost připojit libovolný počet prutů na jeden uzel u typu „Pouze hlavní prut“
 • Průměr vrutů 6 mm - 12 mm
 • Automatická kontrola minimálních roztečí vrutů
 • Libovolná definice vzdáleností vrutů
 • Import excentricity z programu RFEM/RSTAB
 • Úhlopříčné nebo paralelní uspořádání vrutů
 • Definice až 16 vrutů v řadě
 • Grafické znázornění spojů přímo v modulu a v programu RFEM/RSTAB
 • Všechna požadovaná posouzení
   

Napište komentář...

Napište komentář...

 • Navštíveno 108x
 • Aktualizováno 22. dubna 2020
RFEM Přípoje
RF-JOINTS Timber - Timber to Timber 5.xx

Přídavný modul

Posouzení přímých dřevěných spojů podle Eurokódu 5

Cena za první licenci
360,00 USD