Proměnná plošná zatížení na zakřivených plochách

Tipy & triky

Aby bylo možné použít například zatížení větrem na kruhový válec, jak je to stanoveno v normě ČSN EN 1991‑1‑4, odstavec 7.9, je nutný následující postup.

Zatížení, která mají působit původně ve směru normály plochy, se zadají jak ve směru osy X, tak i ve směru osy Y. Přitom se použije možnost „Globálně na průmět“ (XP pro osu x a YP pro osu y). Pro lineární průběh se pro všechna zatížení ve směru X použije možnost „Lineární v Y“ a pro všechna zatížení ve směru y „Lineární v X“.

Jako správný příklad zde poslouží proměnlivé zatížení na jednu část válce. Zatížení má působit na linii 13 velikostí 6 kN/m2 a na linii 10 hodnotou 4 kN/m2, mezi těmito liniemi má být lineární průběh. Horní obrázek ukazuje nastavení plošného zatížení, které působí ve směru osy X. Pro lineární průběh ve směru Y jsou zvoleny body 2 (linie 10) a 6 (linie 13). Na dolním obrázku jsou analogická nastavení pro zatížení ve směru osy Y.

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD