Návrh svařovaného spoje I-průřezu

Odborný článek

Návrh svařovaného spoje průřezu HEA namáhaného dvouosým ohybem s normálovou silou. Návrh svarů pro dané vnitřní síly zjednodušenou metodou (EN 1993-1-8, čl. 4.5.3.3) pomocí programu SHAPE-THIN.

Pro posouzení svaru podle EN 1993-1-8 [1] jsou k dispozici dvě metody. Vybrat lze buď metodu uvažující směr namáhání anebo zjednodušenou metodu.

V zásadě přináší metoda uvažující směr namáhání ekonomičtější výsledky, zatímco zjednodušená metoda vede při výlučně smykovém napětí v účinné rovině průřezu svaru rovnoběžném s osou svaru ke shodným výsledkům.

V našem příkladu posoudíme rychle a snadno svar průřezu HEA zjednodušenou metodou podle EN 1993-1-8, čl. 4.5.3.3 pomocí samostatného programu SHAPE-THIN.

Obr. 01 - Schéma systému

Působící vnitřní síly lze zadat v tabulce 3.1:
N = -1 190 kN
Vy = 180 kN
Vz = 370 kN
My = 225 kNm
Mz = 26 kNm

Návrhová pevnost svaru ve smyku se stanoví ze vztahu
${\mathrm f}_{\mathrm{VW},\mathrm d}\;=\;\frac{{\mathrm f}_{\mathrm u}}{\sqrt3\;\cdot\;{\mathrm\beta}_{\mathrm w}\;\cdot\;{\mathrm\gamma}_{\mathrm M2}}$
následovně
${\mathrm f}_{\mathrm{VW},\mathrm d}\;=\;\frac{360}{\sqrt3\;\cdot\;0,8\;\cdot\;1,25}\;=\;208\;\mathrm N/\mathrm{mm}²$

Tuto hodnotu je třeba v programu SHAPE-THIN upravit ve vlastnostech materiálu, protože se liší od návrhové meze kluzu pro posouzení průřezu (viz obr. 02).

Obr. 02 - Úprava mezního napětí

Na straně namáhání se srovnávací napětí stanoví jako výslednice:
${\mathrm\sigma}_{\mathrm w,\mathrm{Ed}}\;=\;\sqrt{\mathrm\sigma_{\mathrm w}^2\;+\;\mathrm\tau_{\mathrm y,\mathrm w}^2\;+\;\mathrm\tau_{\mathrm z,\mathrm w}^2}$

Příslušné nastavení je třeba zadat v parametrech výpočtu v programu SHAPE-THIN, protože standardní nastavení odpovídá srovnávacímu napětí podle von Misese (viz obr. 03).

Obr. 03 - Nastavení parametrů výpočtu

Výsledek posouzení v programu SHAPE-THIN se ihned zobrazí v grafickém okně. Využití svarů na pásnici a stojině lze vyhodnotit rychle na základě barevného průběhu.

Obr. 04 - Využití svaru

Klíčová slova

Svar Spoj EN 1993-1-8

Literatura

[1]   Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-8: Design of joints; EN 1993‑1‑8:2005 + AC:2009
[2]   Wagenknecht, G..: Stahlbau-Praxis nach Eurocode 3 - Band 2: Verbindungen und Konstruktionen, 4. Auflage. Berlin: Beuth, 2014

Ke stažení

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Průřezy Tenkostěnné
SHAPE-THIN 8.xx

Program pro průřezové charakteristiky

Průřezové charakteristiky a napětí tenkostěnných průřezů

Cena za první licenci
1 120,00 USD