Konstrukcja wsporcza dla rusztu elektrowni przesyłającej energię na dużą odległość w Berlin-Neukölln, Niemcy

Projekt klienta

Statyka i konstrukcja Ingenieurbüro Jürgen Ehlenz
Beckingen, Niemcy
www.ibehlenz.de

Konstrukcja wsporcza dla rusztu elektrowni na biomasę w Berlin-Neukölln, Niemcy, jest konstrukcją narażoną na działanie wysokich tempratur.

Budowa

Stalowa konstrukcja jest częścią pieca elektrowni, opalanego drewnem.

Konstrukcja wsporcza dla rusztu służy do podtrzymywania sztywnego i ruchomego rusztu oraz elementów konstrukcyjnych pieca, o całkowitym ciężarze ok. 180 t.

Konstrukcja wsporcza obejmuje także część ruchomą rusztu.

RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD