Sprawdzanie poziomych odkształceń

Wskazówki i porady

Dzięki modułowi dodatkowemu RF-/LIMITS istnieje możliwość kontrolowania bocznych odkształceń modelu. W module RF-LIMITS mogą Państwo przeprowadzić analizę w stanie granicznym użytkowalności, aby znaleźć poziome odkształcenia węzłowe oraz porównać je z wartościami granicznymi.

Jako przykład przeanalizujmy dwupiętrowy budynek, w którym występują boczne odkształcenia dachu oraz podłogi. W tym celu, ustalimy dwie wartości graniczne H/300 i H_i/300. Mając zdefiniowane granice dla odkształceń w kierunku X- i Y-, należy wybrać odpowiednie węzły a następnie ich odkształcenia zostaną porównane z obliczeniami zdefiniowanych wartości granicznych. Współczynnik pokazuje, czy dopuszczalne odkształcenia zostały przekroczone czy też nie.

Linki

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania albo potrzebują porady?
Zapraszamy do kontaktu z nami lub znalezienia różnych sugerowanych rozwiązań i pomocnych rozwiązań na naszej stronie FAQ.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Inne
RF-LIMITS 5.xx

Moduł dodatkowy

Porównanie wyników z określonymi stanami granicznymi