Posouzení horizontálních deformací

Tipy & triky

Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

000833

25. června 2014

Tipy & triky Přídavné moduly RF-/LIMITS

Pro kontrolu posunů konstrukce do strany se osvědčuje přídavný modul RF‑/LIMITS. S tímto přídavným modulem je například možné analyzovat použitelnost se zřetelem na horizontální deformace uzlů a porovnávat je s mezními hodnotami.

U dvoupodlažní budovy na obrázku by měly být posouzeny posuny do stran u střechy i stropu. Za tím účelem se stanoví dvě mezní hodnoty splňující v tomto případě podmínku H/300, resp. Hi/300. Po definici mezních hodnot pro posun ve směru X a Y se vyberou uzly, které mají být posouzeny. Jejich posuny se po výpočtu porovnají se zadanými mezními hodnotami. Z míry využití je zřejmé, zda byly přípustné posuny dodrženy.

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Ostatní
RF-LIMITS 5.xx

Přídavný modul

Porovnání výsledků s definovanými mezními hodnotami

Cena za první licenci
580,00 USD