Nastavení automatických excentricit

Tipy & triky

Do programů RFEM 5 a RSTAB 8 byla implementována nová uživatelsky přívětivá funkce zadání pro excentricity ploch a prutů.

V zadávacím okně pro pruty zvolte zarovnání průřezu, například na horní nebo dolní okraj průřezu. Dále můžete definovat osu odsazení vzhledem k referenčnímu prutu, stejně tak definujte samotný referenční prut. Program automaticky určí excentricity pomocí definovaných rozměrů z průřezů prutů.

Výhodou této definice je, že se excentricita automaticky upraví, pokud změníte průřezy prutů.

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD