Export několika tabulek

Tipy & triky

Programy RFEM a RSTAB nabízejí možnost přes rozhraní pro export ("Soubor" -> "Exportovat…") převést údaje o modelu konstrukce, zatížení a také výsledky v jediném kroku do aplikace Excel nebo v souboru CSV. Tabulky, které chceme exportovat, můžeme vybrat v sekci "Export tabulek". Volba "Pouze vybrané tabulky…" umožňuje exportovat pouze určité tabulky. Příslušný dialog, v kterém lze zvolit tabulky pro export, otevřeme tlačítkem [Vybrat zatěžovací stavy a tabulky pro export].

U dat o zatížení a u výsledků lze pro každý zatěžovací stav a každou kombinaci zatížení či výsledků samostatně nastavit, která zatížení, respektive které výsledky se mají exportovat. Jestliže vybereme zároveň několik zatěžovacích stavů nebo kombinací (zvýrazní se modře), pak se následně vybraná tabulka exportuje u všech vybraných zatěžovacích stavů a kombinací. Uživatel tak má možnost vybrat určité tabulky současně u několika zatěžovacích stavů nebo kombinací.

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD