1992x
000811
30.4.2021

Rozhraní na VCmaster

Pro individuálně definované tiskové protokoly modelu v programu RFEM nebo RSTAB se nabízí různé možnosti výstupu.

Kromě běžného zaslání na

  • tiskárnu,
  • do formátu PDF a
  • formátu CSV

je možný také export do programu VCmaster. Tento program podporuje digitální tvorbu statické dokumentace a stavebně technických posudků v celkovém kontextu. Rozhraní VCt2W integrované do programu VCmaster zajišťuje přenos dat ze všech programů do jednoho dokumentu.

Kromě obsahu protokolu se přenáší také cesta k příslušnému souboru RFEM nebo RSTAB. Tato přídavná informace umožňuje otevřít soubor modelu u exportované části dvojím kliknutím na příslušný symbol.

Rozhraní lze ve výstupním protokolu spustit pomocí tlačítka „Export do VCmaster“. Otevře se dialog pro tiskárnu „VCmaster t2W Interface“, kterým se údaje z výstupního protokolu nejdříve importují do nabídky VCmaster pro přenos. V této nabídce lze nastavit, které stránky a jejich části se mají převést do cílového dokumentu.

Po tomto upřesnění se vybraná data vloží do dokumentu VCmaster.

Dvojím kliknutím na čtverec se dvěma vodorovnými protichůdnými šipkami na levém okraji stránky lze pak otevřít příslušný soubor modelu RFEM nebo RSTAB.


Autor

Ing. Niemeier je zodpovědný za vývoj hlavních programů RFEM, RSTAB, RWIND a oblast membránových konstrukcí. Zároveň má na starosti řízení jakosti a podporu zákazníkům.

Odkazy