Třecí závěsy

Tipy & triky

Některé struktury složeného svazku, jako jsou skládané kontejnery nebo zasunuté teleskopické tyče, přenášejí síly ve spojení mezi součástmi třením. Únosnost takového spojení závisí na efektivní axiální síle kolmé na třecí rovinu a na koeficientech tření mezi oběma třecími plochami. Například čím více třecích ploch je stlačeno, tím více horizontální smykové síly mohou být přenášeny třecím povrchem (statické tření).

V RFEM a RSTAB lze tento nelineární vztah mezi axiální a smykovou silou aplikovat iterativně pomocí třecího závěsu na konci prutu. To znamená: Členový závěs představuje spojení mezi „konstrukčními prvky“, únosnost vyplývá z odpovídajících členů a definovaného koeficientu tření. Poloha roviny tření nebo směr osové síly kolmé k rovině tření je definován osovým systémem prutu s třecím závěsem a jeho nastavením.

Stupeň volnosti závěsu (u x , u y , u z ) s nastavením nelinearity „Tření“ určuje směr třecí síly / horizontální smykové síly. Směr v nastavení nelinearity určuje axiální sílu kolmou k rovině tření. Součinitel tření lze definovat v podmenu nastavení nelinearity.

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD