Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

Nové

FAQ 002379 CS

3. září 2019

Modelování | Konstrukce RFEM RSTAB SHAPE-THIN

Jaký je nejlepší způsob, jak modelovat dva svařované nosníky rovnoběžně mezi sebou?

Odpověď

Pro modelování dvou navzájem svazovaných prutů jsou k dispozici následující možnosti (obrázek 1):


1) Připojení obou prutů pomocí tuhých prutů v určitých vzdálenostech:

  • Dělení prutů v určitých vzdálenostech: Příslušné pruty pravým tlačítkem myši → → "Rozdělit prut"
  • Připojení nově vytvořených uzlů pomocí tuhých prutů


2) Rozložení prutu na plochu (možné pouze v programu RFEM):

  • Pravým tlačítkem myši klikneme na některý z prutů → "Generovat plochy z prutu"
  • Posun druhého prutu do roviny nově vytvořených ploch tak, aby linie posunovaného prutu byla integrována do příslušné plochy (kontrola: Dialog "Upravit plochu" → záložka "Integrovaný"
  • Zadání excentricity prutu tak, aby bylo obnoveno původní poloha (záložka "Upravit prut" → "Nastavení" → "Nová excentricita prutu" → zde v praxi: "Relativní odsazení")
  • Pokud nyní již vytvořený prut rozdělujeme do přídavného modulu, můžeme jednoduše zadat výsledkový prut


3) Jednotlivý program SHAPE-THIN slouží k modelování a posouzení jednotlivých průřezů

Klíčová slova

Paralelní Svařované Dvoukrát Členové

Ke stažení

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
Průřezy Tenkostěnné
SHAPE-THIN 8.xx

Program pro průřezové charakteristiky

Průřezové charakteristiky a napětí tenkostěnných průřezů

Cena za první licenci
1 120,00 USD