Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

Měl jsem modelovaný průřez s bodovými prvky v programu SHAPE-THIN. Při importu průřezu v programu RSTAB / RFEM se však tyto body nezobrazí. Čím to je?

Odpověď

Bodové prvky představují relativně malé objekty, které představují nesrovnalosti v geometrii průřezu. Lze je přitom dodat jako prut, obdélník, kruh nebo trojúhelník, případně z ploch prutů. Tímto způsobem můžeme dále zohlednit nebo vyřadit oblast prutového prvku pro vlastnosti průřezu. Bodové prvky nemají napěťové body, takže na bodech změkčování nejsou stanovena žádná napětí. Bodové prvky jsou proto pro vyhodnocení v přídavných modulech irelevantní a graficky se nezobrazí. Bodové prvky se ovšem zohlední v průřezových hodnotách.

Klíčová slova

Bodový prut Hodnota průřezu

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Průřezy Tenkostěnné
SHAPE-THIN 8.xx

Program pro průřezové charakteristiky

Průřezové charakteristiky a napětí tenkostěnných průřezů

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD