Zohledňuje program RWIND Simulation součinitel vnitřního tlaku (GCpi) z normy ASCE 7-16?

Odpověď

Součinitele vnitřního tlaku není nutné v programu RWIND Simulation zohledňovat.

RWIND Simulation vždy poskytuje čistý tlak na plochy v programu RFEM. V případě simulace domu s otevřenými okny v programu RWIND Simulation vnitřní tlak působí na vnitřní strany budovy. Program na základě těchto informací stanoví výsledný tlak v závislosti na vnějších a vnitřních plochách. Toto lze vidět na Obrázku 1.


Vzhledem k tomu, že neexistuje přímá korelace, nelze tento součinitel v normě srovnávat s výpočtem CFD.

Klíčová slova

CFD analýza Součinitel vnitřního tlaku Součinitel GC-pi CFD simulace Zatížení větrem ASCE 7-16

Literatura

[1]   ASCE/SEI 7‑16, Minimum Design Loads and Associated Criteria for Buildings and Other Structures

Odkazy

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
Compatible Programs Program
RWIND Simulation 1.xx

Samostatný program

Samostatný program pro numerickou simulaci proudění vzduchu v digitálním větrném tunelu a export vygenerovaných zatížení větrem do programu RFEM nebo RSTAB.

Cena za první licenci
2 690,00 USD