Používám automatickou kombinatoriku, ale některé zatěžovací stavy se ve vytvořených kombinacích nepoužívají. Jak toto mohu změnit?

Odpověď

Pokud byla v základních údajích aktivována automatická kombinatorika, vytvoří se automaticky účinky, kombinační pravidla, kombinace účinků a kombinace zatížení nebo výsledků. V tomto případě byly vybrány některé předvolby vývojářů programu, což platí ve většině případů.

Na základě předvoleb se vytvoří následující návrhové situace s příslušnými kombinačními pravidly:

  • MSÚ: Mezní stav únosnosti pro stálé nebo dočasné situace
  • MSP: Mezní stav použitelnosti pro charakteristickou situaci
  • MSP: Mezní stav použitelnosti pro časté situace
  • MSP: Mezní stav použitelnosti pro kvazistálou situaci

Pokud byly definovány zatěžovací stavy typu "Mimořádné" nebo "Zemětřesení", nebudou tyto zohledněny v přednastavených kombinacích. U těchto zatěžovacích stavů je třeba ručně vytvořit nové kombinační pravidlo. Vhodnou návrhovou situaci je možné vybrat v seznamu.

Obr. 01 - Vytvoření nového kombinačního pravidla a výběr návrhové situace

Mimořádné zatěžovací stavy se používají pouze v pravidlech "Mezní stav únosnosti - mimořádné" resp. "Zemětřesení".

Klíčová slova

Kombinatorika Automaticky Mimořádné Zemětřesení Zatěžovací stav Kombinace zatížení Návrhová situace

Literatura

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD