Program RSTAB pro posouzení statiky prutových konstrukcí

Rychlé a snadné generování zatížení

Nejlepší program pro modelování konstrukcí

„„Statické a seizmické inženýrství se zabýváme již od roku 1998. Dlubal Software je podle našich zkušeností nejlepším programem pro modelování konstrukcí, který je na trhu dostupný. Doporučujeme všem, kteří se potřebují zabývat zvláštními i každodenními případy. "

RSTAB obsahuje užitečné nástroje pro generování zatížení větrem, sněhem nebo námrazou a také nástroje pro převod plošných zatížení na zatížení na pruty.

 1. Generátor zatížení sněhem

  Zatížení sněhem lze generovat jako prutová zatížení působící na ploché/pultové nebo sedlové střechy.

  Přitom lze zohlednit přídavná zatížení sněhem jako sněhové návěje, sněhové převisy nebo zachytávače sněhu.

  K dispozici jsou následující normy:

  • European Union 1991-1-3 (včetně národních příloh)
  • Germany DIN 1055-5
  • Spain CTE DB-SE-AE
  • United States of America ASCE/SEI 7-16

 2. Generátor zatížení větrem

  Zatížení větrem lze automaticky generovat jako prutová zatížení působící na následující konstrukční prvky (s možností aktivovat vnitřní tlak u otevřených budov):

  • Svislé stěny
  • Ploché střechy
  • Pultové střechy
  • Sedlové/korýtkové střechy
  • Svislé stěny se střechou

  K dispozici jsou následující normy:

  • European Union 1991-1-4 (včetně národních příloh)
  • Germany DIN 1055-4
  • Spain CTE DB-SE-AE
  • United States of America ASCE/SEI 7-16

 3. Konverze plošných zatížení na zatížení na pruty

  Plošná zatížení lze automaticky převést na zatížení na pruty. K dispozici jsou dvě možnosti:

  • Zatížení na pruty z plošného zatížení prostřednictvím roviny
  • Zatížení na pruty z plošného zatížení pomocí buněk

  V závislosti na vybrané funkci je třeba zadat buď rovinu pomocí rohových uzlů anebo je třeba vybrat v grafickém okně příslušné buňky. Plošné zatížení lze aplikovat na celou plochu anebo případně pouze na účinnou plochu prutů nebo na její průmět.

 4. Generování zatížení na pruty z volného zatížení na linii

  Tento generátor umožňuje například u nosníkových roštů definovat volná liniová zatížení (od pásových dopravníků a podobně)  a převést je na zatížení na pruty.

 5. Generování zatížení na pruty ze zatížení pláštěm průřezu

  Ze zatížení pláštěm průřezu například při zatížení námrazou, při vrstvení a podobně lze generovat zatížení na pruty.

  Je přitom třeba zadat pouze tloušťku a měrnou tíhu opláštění.

 6. Generování zatížení ze zrychleného pohybu

  Tento generátor vytváří zatížení od zrychlení nebo rotace (například od věžových otočných jeřábů), které působí na určité objekty v modelu.

  Hmota se stanoví na základě vlastní tíhy.

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete poradit s volbou programů pro Váš projekt?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Jednoduché modelování konstrukcí

„Pracovat s programy společnosti Dlubal Software je opravdu radost. Konstrukce lze snadno generovat a měnit:

 • snadné ovládání funkcí v nabídkové liště a možnost natáčení modelu v prostoru
 • transparentost: možnosti kontroly, modifikace a přenosu dat

Jsem rád, že jsem přešel na Dlubal Software!“