Belka żelbetowa

Pobierz swój model do analizy statyczno-wytrzymałościowej i otwórz w programach Dlubal!

 • Modele do pobrania

Model do pobrania

Opis

Belka żelbetowa jako belka dwuprzęsłowa z funkcją wymiarowania zmęczeniowego

Skomentuj...

Skomentuj...

 • Odwiedziny 185x
 • Pobrane 6x
 • Liczba węzłów 3
 • Liczba linii 2
 • Liczba prętów 2
 • Liczba powierzchni 0
 • Ilość brył 0
 • Ilość przypadków obciążenia 26
 • Ilość KO 3
 • Ilość kombinacji wyników 3
 • Ciężar całkowity 7,200 t
 • Wymiarowanie 12,000 x 0,000 x 0,000 m

Wyłączenie odpowiedzialności

Pobieranie modeli do analizy statyczno-wytrzymałościowej

Model do analizy statyczno-wytrzymałościowej, który można pobrać, może zostać wykorzystany do celów uczenia się lub testowania. Nie ma gwarancji ani odpowiedzialności za dokładność lub kompletność modelu.