Projektowanie ze względu na zmęczenie, zgodnie z EN 1992-1-1, rozdział 6.8

Artykuł techniczny na temat analizy statyczno-wytrzymałościowej w programach Dlubal Software

  • Baza informacji

Funkcja

Rozszerzenie Projektowanie konstrukcji betonowych umożliwia wymiarowanie prętów i powierzchni ze względu na zmęczenie zgodnie z EN 1992-1-1, rozdział 6.8.

W przypadku obliczeń zmęczenia można opcjonalnie wybrać dwie metody lub poziomy obliczeniowe w konfiguracjach obliczeniowych:

  • Poziom obliczeniowy 1: Obliczenia uproszczone wg. do 6.8.6 i 6.8.7(2) Kryterium uproszczone jest stosowane dla częstych kombinacji oddziaływań zgodnie z EN 1992-1-1, rozdział 6.8.6 (2) oraz EN 1990, równ. (6.15b) wraz z obciążeniami od ruchu drogowego w stanie użytkowalności. Dla stali zbrojeniowej sprawdzany jest maksymalny zakres naprężeń zgodnie z 6.8.6. Naprężenie ściskające w betonie jest określane za pomocą górnego i dolnego dopuszczalnego naprężenia zgodnie z 6.8.7(2).
  • Poziom analizy 2: Obliczanie równoważnego naprężenia niszczącego zgodnie z 6.8.5 i 6.8.7(1) (uproszczone obliczenia na zmęczenie): Obliczenia z wykorzystaniem zakresów równoważnych naprężeń niszczących są przeprowadzane dla kombinacji zmęczeniowych, zgodnie z EN 1992-1-1, rozdział 6.8.3, równ. (6.69) o specyficznie zdefiniowanym oddziaływaniu cyklicznym Qfat .

Słowa kluczowe

Zmęczenie Wymiarowanie EN 1992-1-1 Rozdział 6.8

Skomentuj...

Skomentuj...

Świętuj z nami 10-lecie

Dlubal Software - strzał w 10! Warszawa

Konferencje 21. marca 2024 10:00 - 16:00 CEST

Liniowa analiza stateczności w RFEM 6 i RSTAB 9

Liniowa analiza stateczności w RFEM 6 i RSTAB 9

Webinarium 4. kwietnia 2024 14:00 - 15:00 CEST

Dlubal Software - strzał w 10!<BR>ZNÓW TA STATYKA

Dlubal Software - strzał w 10! ZNÓW TA STATYKA

Konferencje 5. kwietnia 2024 10:00 - 16:00 CEST

RFEM 6 | Studenci | Wprowadzenie do wymiarowania prętów

Szkolenie online 10. kwietnia 2024 16:00 - 19:00 CEST

Zaproszenie

XXXVIII Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji

Konferencje 9. kwietnia 2024 - 12. kwietnia 2024

RSECTION 1 | Studenci | Wstęp do wytrzymałości materiałów

Szkolenie online 17. kwietnia 2024 16:00 - 17:00 CEST

Projektowanie hal według Eurokodów

Projektowanie hal według Eurokodów

Konferencje 16. kwietnia 2024 - 17. kwietnia 2024

Konstrukcje aluminiowe w RFEM 6 i RSTAB 9

Projektowanie konstrukcji aluminiowych w RFEM 6 i RSTAB 9

Webinarium 18. kwietnia 2024 12:00 - 13:00 CEST

RFEM 6
Hala z dachem łukowym

Program główny

Nowa generacja oprogramowania wykorzystującego MES służy do analizy statyczno -wytrzymałościowej 3D prętów, powierzchni i brył.

Cena pierwszej licencji
4 650,00 EUR
RSTAB 9
Oprogramowanie do obliczeń konstrukcji szkieletowych

Program główny

Nowoczesny program do analizy statyczno-wytrzymałościowej 3D jest odpowiedni do analizy statyczno-wytrzymałościowej i dynamicznej konstrukcji szkieletowych, a także do wymiarowania betonu, stali, drewna i innych materiałów.

Cena pierwszej licencji
3 250,00 EUR
RFEM 6

Concrete Design for RFEM 6

Obliczenia

Rozszerzenie Projektowanie konstrukcji betonowych umożliwia różne kontrole obliczeń zgodnie z międzynarodowymi normami. Możliwe jest projektowanie prętów, powierzchni i słupów, a także przeprowadzanie analizy przebicia i odkształcenia.

Cena pierwszej licencji
2 850,00 EUR
RSTAB 9

Concrete Design for RSTAB 9

Obliczenia

Rozszerzenie Projektowanie konstrukcji betonowych umożliwia różne kontrole obliczeń prętów i słupów zgodnie z międzynarodowymi normami.

Cena pierwszej licencji
2 850,00 EUR