Jak korzystać z funkcji powierzchni przepuszczalnych w RWIND 2?

Artykuł techniczny na temat analizy statyczno-wytrzymałościowej w programach Dlubal Software

  • Baza informacji

Artykuł o tematyce technicznej

W obliczeniowej mechanice płynów (CFD) można modelować złożone powierzchnie, które nie są całkowicie stałe, używając porowatego i przepuszczalnego medium. W świecie rzeczywistym mogą to być na przykład wiatrochrony, siatki druciane, perforowane fasady i okładziny, żaluzje, przęsła (stosy poziomych walców) i tak dalej. Modele tych konstrukcji mogą mieć tak skomplikowaną geometrię, że nie jest możliwe efektywne wygenerowanie dla nich siatki; w niektórych sytuacjach wynikowa siatka może być zbyt drobna lub mieć słabą jakość. W takich warunkach obliczenia przy użyciu superkomputerów będą albo błędne, albo czasochłonne. W związku z tym w przypadku konstrukcji tego typu zdecydowanie zaleca się zastosowanie modelu medium, które umożliwia przepływ.

Poniżej wyjaśnimy krok po kroku, jak korzystać z funkcji powierzchni przepuszczalnej w RWIND 2:

Krok 1: Modelowanie dokładnej geometrii z porowatością w RWIND

Należy przeprowadzić symulację dokładnego modelu geometrii o określonej porowatości (tutaj uwzględnia się porowatość 40%) (rys. 2). Aby zaimplementować dokładną geometrię, opcja modelu uproszczonego powinna być wyłączona, a poziom zagęszczenia siatki powinien zostać zwiększony (rys. 3).

Krok 2: Konfiguracja symulacji

Cały przekrój domeny symulacji powinien być wypełniony powierzchnią porowatą, aby umożliwić przepływ do wnętrza przekroju porowatego. Aby można było zobaczyć rzeczywisty spadek ciśnienia na porowatej powierzchni, należy ustawić dolny warunek brzegowy tunelu aerodynamicznego jako poślizg (rys. 4). W ten sposób uzyskuje się dokładniejsze wartości spadku ciśnienia w odniesieniu do porowatej powierzchni.

Krok 3: Dwie symulacje wiatru przy różnych prędkościach wiatru

Tutaj 5 m/s i 15 m/s są traktowane jako dwie różne prędkości wiatru. Po przeprowadzeniu symulacji musimy uzyskać dane dotyczące strat ciśnienia za pomocą wykresu wzdłuż opcji sondy liniowej w RWIND (rys. 5,6). Bardzo ważne jest, aby uwzględnić stałą część wykresu pola ciśnienia, aby uniknąć skutków lokalnych wahań ciśnienia, określonego położenia itp.

Krok 4: Kalkulator Darcy'ego-Forchheimera

Aby uzyskać wymagane parametry wejściowe w RWIND, takie jak współczynnik Darcy'ego (D) i współczynnik bezwładności (I), możemy użyć kalkulatora Darcy'ego-Forchheimera (https://holzmann-cfd.com/community/blog-i-tools/darcy-forchheimer), wymagane informacje pokazano na rysunku 7. Po wprowadzeniu danych wejściowych można uzyskać współczynnik Darcy'ego (D) i udział Forchheimera (F), który jest równoważny współczynnikowi bezwładności (I) w RWIND; również L jest długością medium przepuszczalnego w kierunku przepływu (tutaj grubość powierzchni = 0,0016 m). Na koniec można podstawić wszystkie parametry w tabeli RWIND powierzchni przepuszczalnych (rys. 8).

Autor

Mahyar Kazemian, M.Sc.

Mahyar Kazemian, M.Sc.

Marketing i inżynieria produktu

Pan Kazemian jest odpowiedzialny za rozwój produktów i marketing oprogramowania Dlubal, w szczególności programu RWIND 2.

Skomentuj...

Skomentuj...

  • Odwiedziny 703x
  • Zaktualizowane 10. maja 2023

Kontakt

Skontaktuj się z firmą Dlubal

Masz dodatkowe pytania lub potrzebujesz porady? Zachęcamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 884 794 700

[email protected]

Interfejs RFEM 6: Webservices oraz Rhino/Grasshopper

Interfejs RFEM 6: Webservices oraz Rhino/Grasshopper

Webinarium 24. sierpnia 2023 12:00 - 13:00 CEST

RWIND 2 - CFD symulacja wiatru

RWIND 2 - Symulacja przepływu wiatru CFD

Webinarium 11. maja 2023 15:00 - 16:00 CEST

Generator obciążenia wiatrem z wykorzystaniem CFD w RWIND 2

Generator obciążenia wiatrem z wykorzystaniem CFD w RWIND 2

Webinarium 24. listopada 2022 12:00 - 13:00 CET

Symulacja wiatru CFD z RWIND 2

Symulacja wiatru CFD z RWIND 2 (USA)

Webinarium 29. czerwca 2022 14:00 - 15:00 EST

Form-Finding i wymiarowanie membran w RFEM 6

Form-Finding i wymiarowanie membran w RFEM 6

Webinarium 2. czerwca 2022 12:00 - 13:30 CEST

Obliczanie konstrukcji membranowej w RFEM 6

Wymiarowanie konstrukcji membranowych w RFEM 6 (USA)

Webinarium 17. marca 2022 14:00 - 15:00 EST

Generowanie obciążenia wiatrem na podstawie CFD w RWIND 2

Generowanie obciążenia wiatrem na podstawie CFD w RWIND 2

Webinarium 4. marca 2022 10:00 - 11:00 CET

Wymiarowanie prętów zgodnie z ADM 2020 w RFEM

Wymiarowanie prętów zgodnie z ADM 2020 w RFEM

Webinarium 19. stycznia 2021 14:00 - 15:00 EST

RWIND

Program samodzielny

RWIND 2 to program (cyfrowy tunel aerodynamiczny) do numerycznej symulacji przepływu wiatru wokół budynków o dowolnej geometrii wraz z określeniem obciążeń wiatrem na ich powierzchniach. Może być używany jako samodzielny program albo z programem RFEM lub RSTAB do przeprowadzenia pełnej analizy statyczno-wytrzymałościowej i wymiarowania.

Cena pierwszej licencji
2 450,00 EUR
RWIND

Program samodzielny

RWIND to samodzielny program do symulacji CFD przepływu wiatru wokół budynków o dowolnym kształcie wraz z obiektami otaczającymi (cyfrowy tunel aerodynamiczny) i generowania obciążeń wiatrem, czyli sił oddziałujących na te obiekty. Daje możliwość obliczania zarówno stacjonarnego jak i przejściowego nieściśliwego turbulentnego przepływu wiatru. Może być używany jako samodzielny program albo z programem RFEM lub RSTAB do przeprowadzenia pełnej analizy statyczno-wytrzymałościowej i wymiarowania.

Cena pierwszej licencji
3 450,00 EUR