Parametry sztywności modeli materiałowych gruntu

Artykuł techniczny na temat analizy statyczno-wytrzymałościowej w programach Dlubal Software

  • Baza informacji

Artykuł o tematyce technicznej

Rozszerzenie Analiza geotechniczna zapewnia programowi RFEM dodatkowe specyficzne modele materiałowe podłoża, które mogą odpowiednio odwzorować złożone zachowanie materiału podłoża. W tym artykule zaprezentujemy, w jaki sposób można określić zależną od naprężeń sztywność modeli materiałowych gruntu.

Wstęp

Grunt wykazuje wysoce nieliniowe zachowanie materiału. Jedną z jego istotnych właściwości jest zależność naprężenia od sztywności gruntu. Do odwzorowania sztywności zależnej od naprężeń odpowiedni jest nieliniowy sprężysty model materiałowy gruntu.

Po ustawieniu w programie typu materiału "Grunt" i wybraniu modelu materiałowego nieliniowo sprężystego "Izotropowy | Grunt | Nieliniowy sprężysty (bryły)”, dostępna jest odpowiednia zakładka danych wejściowych (rysunek 1).

Zależność sztywności od naprężenia

Zakładka powyżej (rys. 1) schematycznie przedstawia relację naprężenie-odkształcenie gruntu w grafice w oknie dialogowym. Zastosowana zależność naprężeniowa jest wyrażana dla modułu edometrycznego za pomocą następującego równania, zgodnie z [1]. Odpowiada to podejściu zastosowanemu w modelu twardniejącego gruntu.

Moduł edometryczny obciążenia początkowego

Eoed=Eoed,ref·σ3+c·cotφpref+c·cotφm

Wytrzymałości na ścinanie (φ i c, patrz 1 na rysunku 1) można pobrać bezpośrednio z raportu geotechnicznego dla odpowiedniego projektu. Ponadto wymagane są następujące parametry (patrz 2 na rysunku 1).

  • Eoed,ref - referencyjna wartość edometrycznego modułu stycznego
  • pref - naprężenie referencyjne
  • m - wykładnik zależności naprężeniowej

Zależność naprężeń jest kontrolowana za pomocą wykładnika m, który można zmierzyć zarówno w teście edometrycznym, jak i teście trójosiowym. Typowe wartości dla piasku to m = 0,5, a dla gliny m = 1,0. Referencyjną sztywność styczną dla początkowego obciążenia  modelu edometrycznego Eoed,ref można wyznaczyć z modułów protokołu geotechnicznego za pomocą pref i m.

Wyznaczanie parametrów Eoed,ref, pref & m

W następnym akapicie pokażemy, jak określić parametry modelu materiałowego. Analiza podłoża gruntowego z przykładu pokazuje następujące warstwowanie gruntu.

Obliczenia przeprowadza się w następujących krokach:

  • 1. Określanie dostępnych naprężeń w stanie początkowym

Na podstawie właściwości warstw gruntu i wysokości warstw można określić efektywne ciśnienie nadkładu σv ' dla odpowiedniej głębokości.

  • 2. Sztywność gruntu zgodnie z raportem geotechnicznym

Profil sztywności gruntu wzdłuż głębokości jest znany z raportu geotechnicznego.

  • 3. Sztywność obliczona za pomocą wzoru na model materiałowy

Parametry modelu materiałowego są ustawione w taki sposób, aby profil sztywności wynikający z modelu materiałowego był zgodny z profilem ekspertyzy.

Naprężenia i sztywności pokazane w tabeli na rysunku 3 są wynikiem obliczeń dla niniejszego przykładu.

Wynik

Rysunek 4 przedstawia krzywą zależności sztywności edometrycznej od głębokości w początkowym stanie naprężenia, wyprowadzoną z modelu materiałowego i wykorzystaną w analizie metodą elementów skończonych. Dla porównania pokazano profil sztywności z raportu geotechnicznego.

Staje się jasne, że zastosowane wartości sztywności Eoed odzwierciedlają profil sztywności zgodnie z raportem geotechnicznym.

Autor

Dipl.-Ing. Juliane Stopper-Akdag

Dipl.-Ing. Juliane Stopper-Akdag

Product Engineering & Customer Support

Pani Stopper zapewnia wsparcie techniczne dla naszych klientów i jest odpowiedzialna za rozwój produktów dla geotechniki.

Słowa kluczowe

Grunt Inżynieria geotechniczna Modele materiałowe Parametry Sztywność

Literatura

[1]   German Geotechnical Society: Empfehlungen des Arbeitskreises Numerik in der Geotechnik – EANG. Ernst & Sohn. Berlin. 2014
[2]  
T. Schanz, P. A. Vermeer and P. G. Bonnier. The hardening soil model: Formulation and verification, pages 281–296. [6], 1999.

Linki

Skomentuj...

Skomentuj...

  • Odwiedziny 751x
  • Zaktualizowane 10. listopada 2023

Kontakt

Skontaktuj się z firmą Dlubal

Masz dodatkowe pytania lub potrzebujesz porady? Zachęcamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

[email protected]

Analiza naprężeń powierzchni i prętów w RFEM 6 i RSTAB 9

Analiza naprężeń powierzchni i prętów w RFEM 6 i RSTAB 9

Webinarium 14. grudnia 2023 12:00 - 13:00 CET

Nowości w RFEM 6 i RSTAB 9

Webinarium 25. stycznia 2024 14:00 - 15:00 CET

RFEM 6 | Studenci | Wprowadzenie do wymiarowania drewna

Szkolenie online 29. listopada 2023 16:00 - 17:00 CET

Szkolenie online | Angielski

RFEM 6 | Studenci | Wstęp do wymiarowania betonu zbrojonego

Szkolenie online 23. listopada 2023 16:00 - 17:00 CET

Szkolenie online | Angielski

RFEM 6 | Studenci | Wprowadzenie do projektowania konstrukcji stalowych

Szkolenie online 15. listopada 2023 16:00 - 17:00 CET

Szkolenie online | Angielski

RFEM 6 | Studenci | Wprowadzenie do MES

Szkolenie online 8. listopada 2023 16:00 - 19:00 CET

RSECTION | Studenci | Wstęp do wytrzymałości materiałów

Szkolenie online 31. października 2023 16:00 - 17:00 CEST

Szkolenia online | Angielski

RFEM 6 | Studenci | Wprowadzenie do wymiarowania prętów

Szkolenie online 26. października 2023 16:00 - 19:00 CEST

Modelowanie i obliczanie elementów bryłowych w RFEM 6

Modelowanie i obliczanie elementów bryłowych w RFEM 6

Webinarium 26. października 2023 12:00 - 13:00 CEST

Szkolenia online | Angielski

RFEM 6 | Dni Uniwersyteckie - Dzień 2 | USA

Szkolenie online 16. sierpnia 2023 12:00 - 14:00 EDT

Szkolenia online | Angielski

RFEM 6 | Dni Uniwersyteckie - Dzień 1 | USA

Szkolenie online 15. sierpnia 2023 12:00 - 14:00 EDT

Szkolenie online | Angielski

RFEM 6 | Informacje ogólne

Szkolenie online 13. lipca 2023 8:30 - 12:30 CEST

RFEM 6
Budynek z gruntem

Dodatkowe analizy

W programie RFEM rozszerzenie Analiza geotechniczna wykorzystuje właściwości próbek gruntu do określenia bryły gruntu przeznaczonej do analizy. Realistyczne określenie warunków gruntowych znacząco wpływa na jakość analizy statyczno-wytrzymałościowej budynków.

Cena pierwszej licencji
1 250,00 EUR