224x
004355
2023-08-17

KB 001852 | Jak spełnić wymagania Eurokodu dzięki wykorzystaniu CFD w obliczeniach obciążenia wiatrem

Znaczenie interakcji wiatru i konstrukcji wzrosło w ostatnich latach ze względu na rosnącą liczbę konstrukcji o różnych wysokościach i kształtach. Do określenia interakcji wykorzystywane są metody eksperymentalne i numeryczne. Wiele konstrukcji jest ocenianych w tunelach aerodynamicznych w ramach badań eksperymentalnych. Dzięki temu podejściu można obliczać oddziaływania wywołane obciążeniami wiatrem. Testy w tunelu aerodynamicznym odnoszą znaczne korzyści dla dużych konstrukcji, takich jak wysokie budynki, mosty i stadiony, ale są to metody bardzo kosztowne i czasochłonne. Konstrukcyjne obciążenia wiatrem są również określane za pomocą CFD i badań eksperymentalnych, które są tańszą i szybszą metodą.