Kondygnacja typu "Tylko przenoszenie obciążenia"

Artykuł techniczny na temat analizy statyczno-wytrzymałościowej w programach Dlubal Software

  • Baza informacji

Funkcja

Nowy

28. lipca 2023

002645

Ogólne

RFEM 6

Model budynku RFEM 6

Budynki

Za pomocą kondygnacji typu "Tylko przenoszenie obciążenia" można uwzględnić płyty bez wpływu sztywności w płaszczyźnie i poza nią w rozszerzeniu Model budynku. Ten typ elementu gromadzi obciążenia na płycie i przenosi je na elementy wsporcze modelu 3D. Daje to możliwość symulacji w modelu 3D elementów drugorzędnych, takich jak np. ruszt i inne podobne elementy rozkładu obciążenia, bez dalszych efektów.

Słowa kluczowe

Kondygnacja Typ Przenoszenie obciążenia Sztywność

Skomentuj...

Skomentuj...

RFEM 6
Hala z dachem łukowym

Program główny

Program do analizy statyczno-wytrzymałościowej RFEM 6 jest podstawą systemu modułowego oprogramowania. Program główny RFEM 6 służy do definiowania konstrukcji, materiałów i obciążeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych składających się z płyt, ścian, powłok i prętów. Program umożliwia wymiarowanie konstrukcji złożonych oraz elementów bryłowych i kontaktowych.

Cena pierwszej licencji
4 450,00 EUR
RFEM 6
Budynek

Rozwiązania specjalne

Rozszerzenie Model budynku w RFEM umożliwia definiowanie i zarządzanie budynkiem za pomocą kondygnacji. Kondygnacje można dostosowywać na późniejszych etapach, na wiele sposobów. Informacje o kondygnacjach, a także o całym modelu (środek ciężkości) są wyświetlane w tabelach i grafice.

Cena pierwszej licencji
1 650,00 EUR