Modelování betonové šachty s kolíky přenášejícími smykové síly

Tipy & triky

V programu RFEM 5 máme nyní možnost použít při posouzení modelu velké množství různých nelinearit prutů. Zde ukážeme příklad použití nelinearity prutu „Prokluz“. Jedná se o zjednodušený model betonové šachty s čtvercovým půdorysem.

Horní segment šachty má být nasazen na dolní. Přes spáru by neměly být přenášeny žádné tahové síly. Kolíky by zde měly umožnit určitý prokluz a také mohou přenášet vyskytující se smykové síly.

Pro model spáry byly zvoleny plošné elementy s tuhostí „Bez tahu“. Přitom musíme mít na paměti, že tyto plochy mohou přenášet momenty. U membránových sil, které způsobují tah, dojde k neúčinnosti dotyčných plošných prvků. Abychom tomuto zabránili, u jednoho segmentu je zaveden liniový kloub podél spáry.

Kolíky přenášející smykové síly modelujeme jako kulatý prut typu „Nosník“. Aby přenášely pouze smykové síly, zavedeme nelinearitu prutu „Prokluz“. S tímto zadáním nebudou tyto pruty přenášet žádné normálové síly tak dlouho, dokud nedojde k dosažení nastaveného prokluzu. Navíc přidáme liniové klouby na linie, na kterých jsou definovány kolíky, aby nepůsobily žádnou nechtěnou únosnost momentu.

Výsledkem tohoto modelu je, že vyskytující se smykové síly jsou dílem přenášeny spárou a dílem kolíky. V kolících nejsou přítomny žádné normálové síly (viz Obr. max/min N: neúčinnost). Momenty v kolících jsou také „0“.

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD