Posouzení štíhlých ocelových průřezů a použití oceli s vyšší pevností v přídavném modulu RF-/STEEL EC3

Odborný článek

V našem příspěvku posoudíme na rovinný vzpěr níže znázorněné ocelové sloupy, na které působí uvedené zatížení. Pro sloupy jsme použili čtvercové duté průřezy. Cílem je posoudit hospodárnost řešení, případně zhodnotit použití oceli vyšší pevnosti.

Obr. 01 - Konstrukce a zatížení

Výsledky posouzení v modulu RF-/STEEL EC3

Obr. 02 - Výsledky posouzení

Shrnutí

Všechny tři sloupy jsou schopny přenášet uvedené zatížení. Prostřední sloup vykazuje větší vnější rozměry, je ovšem vzhledem k rozměrům průřezu štíhlejší. 7 % šířky plechu tak ztrácí účinnost vlivem lokálního boulení. Větší vnější rozměry mají ovšem příznivý vliv na hodnotu kritické síly Ncr. Výsledkem je tak příznivější poměrná štíhlost pro rovinný vzpěr u tohoto sloupu.

U prostředního sloupu se v porovnání s levým sloupem ušetří asi 7,5 % průřezové plochy, pokud použijeme stejný druh oceli. V případě pravého sloupu pak můžeme oproti prostřednímu sloupu ještě snížit průřezovou plochu přibližně o 18 %. Menší rozměry mají negativní vliv na hodnotu kritické síly. Také téměř 10 % průřezové plochy ztrácí účinnost vlivem lokálního boulení. Poměrná štíhlost je u daného sloupu podstatně horší než u ostatních dvou sloupů. Posouzení je nakonec ovšem splněno.

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL EC3 5.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL EC3 8.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD