Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

FAQ 001254 CS

1. prosince 2017

Přídavné moduly RF-CONCRETE

Otázka týkající se smykové konstrukce s daným základním vyztužením: Jsem toho názoru, že návrhová hodnota boční únosnosti V Rd, c by musela být konstantní pro stejnou tloušťku stropu, pokud zadám základní výztuž. To není tento případ. Existuje pro to nějaké vysvětlení?

Odpověď

V RF-CONCRETE Surfaces je vždy nejprve zkontrolováno, zda je požadovaná výztuž dostatečná pro absorpci smykového napětí.

Při výpočtu s první volbou "Blíží se požadovaná podélná výztuž" můžete vidět, že i požadovaná výztuž pro velkou část plochy je dostatečná pro zajištění smykové odolnosti. Z tohoto důvodu stanovení V Rd, c nepoužívá základní výztuž, ale požadovanou výztuž.

Zde je stručné vysvětlení možností v RF-CONCRETE Plochy 1.3 Podélná výztuž:

Možnost 1:

Je kontrolováno, zda staticky požadovaná podélná výztuž postačuje, aby se zabránilo smykové výztuži. Pokud tomu tak není, je nutná smyková výztuž.

Možnost 2:

Pokud je staticky požadovaná výztuž nedostatečná, použije se větší hodnota základní výztuže a staticky požadované výztuže. Je-li to dostačující, je hodnota definována jako staticky požadovaná podélná výztuž (protože je nutné zabránit smykové výztuži).

V případech, kdy není dostatečná staticky požadovaná podélná výztuž ani základní výztuž k pokrytí smykové výztuže, použije se pro výpočet V Rd, c a vypočítá se dodatečná požadovaná smyková výztuž pouze požadovaná podélná výztuž.

Možnost 3:

A sl se zvětší, aby se vypočítala V Rd, c, dokud není postačující buď podélná výztuž, nebo dokud není dosaženo maximálního stupně výztuže.

Výsledná reprezentace je určena pro výstup pouze staticky požadovaných výztuží. Z tohoto důvodu se pro V Rd, c používá pouze staticky požadovaná výztuž. Při pokusu o zabránění smykové výztuže se použije maximální hodnota staticky požadované a základní výztuže.

V případech, kdy je požadováno zesílení příčné síly, nemá množství podélné výztuže ve vzorcích žádný vliv. Proto by nemělo smysl dodatečně zvážit základní výztuž ve V Rd, c .

V detailech návrhu lze dobře pochopit postup programu.

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD