Otázka k posouzení smyku se zadanou základní výztuží: Domnívám se, že návrhová hodnota únosnosti ve smyku VRd,c při stejné tloušťce desky by musela být konstantní, když zadám základní výztuž. To ovšem není tento případ. Existuje pro to nějaké vysvětlení?

Odpověď

V přídavném modulu RF-CONCRETE Surfaces je vždy nejprve provedena kontrola, zda je nutná výztuž dostatečná pro absorpci smykového namáhání.

Při výpočtu pomocí první volby "Použít nutnou podélnou výztuž" je zřejmé, že že již existující nutná výztuž postačuje pro velkou část plochy, aby byla zajištěna smyková únosnost. Z tohoto důvodu se při stanovení VRd,c nepoužije základní výztuž, ale nutná výztuž.

Zde je stručné vysvětlení možností v programu RF-CONCRETE Surfaces 1.3 Podélná výztuž:

Možnost 1:

Je kontrolováno, zda staticky nutná podélná výztuž postačuje, aby nebylo nutné použít smykovou výztuž. Pokud ne, je nutné použít smykovou výztuž.

Možnost 2:

Pokud je staticky nutná výztuž nedostatečná, použije se větší hodnota základní výztuže a staticky nutné výztuže. Je-li dostačující, je hodnota definována jako staticky nutná podélná výztuž (protože je nutná pro eliminaci smykové výztuže).

V případech, kdy pro pokrytí smykové výztuže nepostačuje ani staticky nutná výztuž, ani základní výztuž, použije se pro výpočet VRd,c pouze nutná podélná výztuž a dodatečně nutná smyková výztuž.

Možnost 3:

Hodnota Asl se zvýší pro výpočet VRd,c, dokud není postačující buď podélná výztuž, nebo dokud není dosaženo maximálního stupně vyztužení.

Při zobrazení výsledků se zobrazí pouze staticky nutná výztuž. Z tohoto důvodu se pro VRd,c použije také pouze staticky nutná výztuž. Při pokusu o eliminaci smykové výztuže se použije maximální hodnota staticky nutné a základní výztuže.

V případech, kdy výpočetně vyžadována smyková výztuž, nemá množství navržené podélné výztuže ve vzorcích již žádný vliv. Proto by nebylo užitečné dodatečně uvažovat základní výztuž ve VRd,c.

V detailech posouzení je možné dobře sledovat postup programu.

Klíčová slova

Základní výztuž Podélná výztuž Smyková výztuž Příčná výztuž

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD