Při výpočtu v RF-CONCRETE dostávám výsledky rozděleny ve směru 1, 2 a 3 ven. Jaká je obecná definice směrů výztuže?

Odpověď

Poloha výztuže je definována v RFEMu následovně:

1.) směry 1,2 a 3

Směry 1,2 a 3 pro výsledky povrchů RF-BETON jsou směry výztuže. Směr 1 a 2 odpovídá směru lokálních os x a y. Směr 1 odpovídá místní ose x, směru 2 k místní ose y (za předpokladu, že pro výztuž není definován úhel natočení: n1 = x a n2 = y při phi1 = 0 ° a phi2 = 90 °).

Úhel 3 by pak definoval úhel natočení.

Nastavení úhlu se provádí v masce 1.4 ploch RF-BETON v záložce Uspořádání výztuže .

Pro vnitřní síly jsou označení 1 a 2 hlavními směry os.

2.) Nahoru / Dolů na výztuži (globální osa Z dolů )

Vzhledem k tomu, že RFEM může také vypočítat a dimenzovat trojrozměrné struktury, musí být označení výztužných vrstev založeno na lokálních osových systémech.

Nahoře je na straně povrchu, který je opačný k pozitivnímu lokálnímu směru osy z. Dolní vrstva je tedy definována ve směru + z místního souřadného systému. Pro odlišení od globálního souřadného systému (X, Y, Z) je označeno malými písmeny.

Osy x a y jsou v ploše, osa z je kolmá k povrchu. Systém lokálních os můžete zobrazit následujícím způsobem:

- Zkontrolujte, zda na levé straně obrazovky pro zobrazení -Navigator (zde všechny vlastnosti displeje lze nastavit v stromové struktuře)

- Otevřete větev "Model> Plochy" a aktivujte ovládací pole před položkou "Systémy povrchových os x, y, z"

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte nás nebo nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD
RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD