Při výpočtu v přídavném modulu RF-CONCRETE dostanu výsledky rozdělené do směrů 1, 2 a 3. Jak vypadá obecné určení směrů výztuže?

Odpověď

Poloha výztuže je v programu RFEM definována následovně:

1.) Směry 1, 2 a 3

Směry 1, 2 a 3 pro výsledky v přídavném modulu RF-CONCRETE Surfaces jsou směry výztuže. Směry 1 a 2 odpovídají směrům lokálních os x a y. Směr 1 odpovídá lokální ose x, směr 2 lokální ose y (za předpokladu, že nebyl definován žádný úhel natočení pro výztuž: n1 = x a n2 = y pro phi1 = 0° a phi2 = 90°).

Úhel natočení by potom definoval osu 3.

Nastavení úhlu se provádí v dialogu 1.4 přídavného modulu RF-CONCRETE Surfaces v záložce Uspořádání výztuže.

U vnitřních sil jsou označení 1 a 2 směry hlavních os.

2.) Horní/dolní pro výztuž (globální osa Z dolů)

Protože program RFEM umí také počítat a posuzovat trojrozměrné konstrukce, je nutné popis pro vrstvy výztuže orientovat na lokální osové systémy plochy.

Horní přitom znamená na straně plochy, která leží proti kladnému lokálnímu směru osy z. Odpovídajícím způsobem je dolní vrstva definována ve směru +z pomocí lokálního souřadného systému. Pro rozlišení od globálního souřadného systému (X,Y,Z) je označen malými písmeny.

Osy x a y leží v ploše, osa z je kolmá na tuto plochu. Lokální osový systém můžete zobrazit následujícím způsobem:

- Na levé straně obrazovky aktivujte navigátor Zobrazit (zde je možné všechny možnosti zobrazení nastavit ve stromové struktuře) .

- Otevřete cestu "Model → Plochy" a před položkou "Osové systémy plochy x,y,z" zaškrtněte políčko.

Klíčová slova

Směr výztuže Směr hlavní osy Osový systém plochy

Napište komentář...

  • Navštíveno 81x
  • Aktualizováno 27. října 2020

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM pro studenty

Online školení 10. listopadu 2020 10:00 - 13:00 EDT

Online školení | Anglicky

RFEM | Základní školení - dřevo

Online školení 18. listopadu 2020 13:00 - 16:00 EDT

RFEM pro studenty | Část 3

Online školení 30. listopadu 2020 9:00 - 12:00 CET

Pozvání na konferenci

Betonářské dny 2020

Konference 2. prosince 2020 - 3. prosince 2020

Online školení | Anglicky

RFEM | Základní školení - ocel

Online školení 8. prosince 2020 9:00 - 12:00 EDT

RFEM pro studenty | Část 3

Online školení 11. prosince 2020 15:00 - 18:00 CET

Pozvání na konferenci

Statika stavieb 2021 - 25. konference statiků

Konference 11. března 2021 - 12. března 2021

Interakce konstrukce s podložím v programu RFEM

Interakce konstrukce s podložím v programu RFEM

Webinář 27. října 2020 14:00 - 14:45 CET

Dokumentace výsledků ve výstupním protokolu programu RFEM

Webinář 25. srpna 2020 14:00 - 14:45 CEST

Posouzení betonu podle ACI 318-19 v RFEMu

Webinář 20. srpna 2020 14:00 - 15:00 EDT

Jak být produktivnější při používání programu RFEM

Jak být produktivnější při používání programu RFEM

Webinář 7. července 2020 15:00 - 16:00 CEST

Úvod do modelování těles \ \ v programu RFEM

Úvod do modelování těles v programu RFEM

Webinář 30. června 2020 14:00 - 15:00 EDT

Modelování pomocí těles v programu RFEM

Modelování pomocí těles v programu RFEM

Webinář 9. června 2020 15:00 - 15:45 CEST

RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD
RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD