Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

FAQ 001434 CS

1. prosince 2017

Nastavení zobrazení RF-CONCRETE RFEM

Výpočet v modulu RF-CONCRETE udává rozdělení výsledků ve směru 1, 2 a 3.

Jaké jsou obecné směry výztuže?

Odpověď

Poloha výztuže je definována v programu RFEM následovně:

1.) Trasy 1,2 a 3

Směry 1, 2 a 3 pro výsledky RF-CONCRETE Surfaces jsou směry výztuže.

Směry 1 a 2 odpovídají lokálním osám x a y. Směr 1 odpovídá lokální ose x, směr 2 k lokální ose y (za předpokladu, že pro výztuž není definován žádný úhel natočení - n1 = x a n2 = y pro phi1 = 0 ° a phi2 = 90 °) .

Úhel natočení určí osu 3.

Pokud chceme úhel nastavit, přejděte na záložku "Uspořádání výztuže" v dialogu 1.4 na přídavném modulu RF-CONCRETE Surfaces.

U vnitřních sil se zadávají čísla 1 a 2 směru hlavních os.

2.) Horní / dolní část výztuže (dolní osa globální osy Z směřuje dolů)

Vzhledem k tomu, že program RFEM může také prověřovat a posuzovat trojrozměrné modely, musí být popis směru výztuže relativní k lokálním souřadným systémům na ploše. Zde se jedná o stranu, která směřuje proti směru kladné lokální osy z. Spodní vrstva v + Z směrech je proto definována relativně k lokálnímu souřadnému systému.

Rozlišuje se od globálního souřadného systému (X, Y, Z) malými písmeny.

Osy x i y jsou v rovině a os z je v pravém úhlu k ploše.

Místní souřadný systém otevřeme navigátorem Zobrazit (zde můžeme upravit všechny vlastnosti zobrazení ve stromové podobě). Otevřete větev "Model" -> "Plochy" a zaškrtněte políčko "Systémy osových průřezů x, y, z".

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD
RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD