FAQ 002070 CS

Licence & autorizace RFEM RSTAB 5.xx 8.xx

Chtěl bych využít naší síťové licence prostřednictvím sítě VPN. Co musím zvážit?

Odpověď

Pokud klient nenajde server v síti automaticky (například kvůli jiné podsíti nebo přístupu přes připojení VPN), musí být adresa IP serveru zadána ručně v klientovi. Tuto konfiguraci můžete provést prostřednictvím Admin Control Center (ACC), které lze nalézt na klientovi na následujícím odkazu: http: // localhost: 1947 . V části Konfigurace zadejte adresu IP serveru v záložce "Přístup ke správcům vzdálené licence" a potvrďte pomocí tlačítka [Odeslat].

Klíčová slova

VPN, síťová licence

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte nás nebo nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD