Tento text byl přeložen Google překladačem

Zobrazit původní text

Co znamená „Malta Malta“, pokud použijeme „Zdivo“ jako materiál s normou EN 1996-1-1?

Odpověď

Malta není k dispozici, pokud nejsou cihelné stěny položeny na jednu, ale na dvě maltové pásy. Maltu naneste na vnější hrany nosných ploch cihel. Při použití maltové spáry je třeba zohlednit omezení mezního stavu únosnosti, protože ve stěně se vyskytují nepříznivé diagramy napětí.

To, zda použít maltu v některé evropské zemi, se řídí příslušnou národní přílohou. Německá Národní příloha navíc neumožňuje použití maltové spáry pro zděnou výstavbu. V Německu proto musí být styčné plochy vždy zadány přes celou plochu.


Klíčová slova

Okrajové pásy Maltový spoj Zdivo Malta

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD